HN - SINGAPORE - MALAYSIA - HN (6N5D - TIGER AIRLINES & MALINDO AIRLINES)

Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 11, 18, 25 - Tháng 05: 23, 30 - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 01, 15
10,990,000 đ 9,990,000 đ /khách Chi tiết

HCM - Singapore - Malaysia (5N4Đ - bay VJ)

Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành từ Hồ Chí Minh: - Tháng 04: 14, 21, 28 - Tháng 05: 12, 26 - Tháng 06: 02, 09, 16, 23
11,990,000 đ 9,990,000 đ /khách Chi tiết