Hà Nội - Mộc Châu - Tà Xùa

Thời gian:
2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 30
- Tháng 02: 06, 14, 15, 20, 27
- Tháng 03: 06, 13, 20, 27
1,990,000 đ 1,490,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội

Thời gian:
2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Nội Mộc Châu
Lịch khởi hành từ Hà Nội:
- Tháng 01: 30
- Tháng 02: 06, 13, 14, 15, 20, 27
- Tháng 03: 06, 13, 20, 27
1,050,000 đ 890,000 đ /khách Chi tiết
Gọi điện Liên hệ qua messenger