TOÀN CẢNH TOUR MỸ TIÊU CHUẨN (NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – GRAND CANYON – SKYWALK – HOLLYWOOD – SAN DIEGO)

Thời gian:
10 ngày 9 đêm
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 04: 25, 26 - Tháng 05: 15, 30 - Tháng 06: 05, 12
65,500,000 đ 63,500,000 đ /khách Chi tiết

TOÀN CẢNH TOUR MỸ GÍA RẺ

Thời gian:
10 ngày 9 đêm
Lịch trình: Hà Nội Châu Mỹ
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 15, 29 - Tháng 06: 05, 12 - Tháng 04: 25
53,000,000 đ 49,900,000 đ /khách Chi tiết