HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline; 2 đêm Quy Nhơn + 1 đêm Tuy Hòa)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 05, 07, 10, 14, 21, 26, 28 - Tháng 08: 02, 09, 15, 30 - Tháng 09: 06, 13, 20
5,990,000 đ 5,490,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline, 3 đêm Quy Nhơn)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 11 - Tháng 07: 03, 11, 17, 30 - Tháng 08: 06, 14, 20, 27 - Tháng 09: 04
6,590,000 đ 5,590,000 đ /khách Chi tiết