Hà Nội – Nha Trang – Vinpearl Land – Hà Nội (4N3D bay Bamboo Airways)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch trình: Hà Nội Nha Trang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 04, 11, 18, 25 - Tháng 07: 02, 09, 16, 23, 30 - Tháng 08: 06, 13
7,790,000 đ 6,790,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà- Hội An – Cù Lao Chàm/Núi Thần Tài – Hà Nội

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 - Tháng 07: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - Tháng 08: 06, 08, 13, 15
5,990,000 đ 4,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN

Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 06, 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 11, 18, 25 - Tháng 08: 08, 22
6,390,000 đ 5,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HÀ NỘI (Bay Vietnam Airline)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành từ Việt Nam: - Tháng 05: 09, 15, 16, 21, 23, 29, 30 - Tháng 08: 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 28 - Tháng 06: 04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 - Tháng 07: 02, 03, 04, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31
5,550,000 đ 4,990,000 đ /khách Chi tiết

HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI (4N3Đ - BAY Bamboo Airways )

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch trình: Hà Nội Quy Nhơn
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 - Tháng 07: 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 - Tháng 08: 01, 06, 07, 08, 14, 15
6,790,000 đ 6,490,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Đà Lạt - Nha Trang - Hà Nội (4N3Đ- Bay VN)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 15, 29 - Tháng 06: 26 - Tháng 07: 10, 24 - Tháng 08: 07
7,390,000 đ 6,490,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - Hà Nội (5N4Đ- BAY VJ)

Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 06: 13, 20, 27 - Tháng 07: 04, 18 - Tháng 08: 01, 08, 12
8,590,000 đ 7,590,000 đ /khách Chi tiết

Hà Nội - Cam Ranh - Ninh Thuận - Nha Trang (4N3Đ bay VN)

Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Lịch trình: Hà Nội Nha Trang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 05: 14, 22, 28 - Tháng 06: 06, 20 - Tháng 07: 18
7,690,000 đ 6,690,000 đ /khách Chi tiết