Thứ Bảy, 09/01/2021

Chào thu sang đón vé tốt từ Vietnam Airlines

Mùa thu này bạn có thể thả sức đi du lịch cùng vietnam airlines với mức giá siêu hấp dẫn: chỉ từ 299.000 đồng/ chiều vé nội địa, chỉ từ 699.000 đồng/ khứ hồi vé quốc tế.

Chương trình mùa thu vàng
Chương trình mùa thu vàng

Thời gian để các bạn đặt vé sẽ kéo dài từ 15/08 đến hết ngày 31/08/2017. Cụ thể các chuyến bay được mở bán với giá ưu đãi như sau:

Giá một chiều từ Hà Nội

Từ

Đến

Giá một chiều

(không gồm thuế, phí)

Thời gian bay

Loại vé

Hà Nội

Chu Lai

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Đồng Hới

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Quy Nhơn

499.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Pleiku

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Huế

399.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Vinh

599.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Đà Lạt

699.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Nha Trang

699.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Giá một chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh

Từ

Đến

Giá một chiều

(không gồm thuế, phí)

Thời gian bay

Loại giá vé

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

299.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

299.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

299.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

299.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

499.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

399.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

399.000VND

15/08/17-31/08/17

03/09/17-28/12/17

01/01/18-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

699.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Giá một chiều từ Đà Nẵng

Từ

Đến

Giá một chiều

(không gồm thuế, phí)

Thời gian bay

Loại giá vé

Đà Nẵng

Hải Phòng

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Đà Lạt

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Nha Trang

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Nẵng

Pleiku

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Giá một chiều cho các hành trình khác

Từ

Đến

Giá một chiều

(không gồm thuế, phí)

Thời gian bay

Loại giá vé

Đồng Hới

Hà Nội

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hải Phòng

Đà Nẵng

399.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Buôn Mê Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Chu Lai

Hà Nội

299.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Quy Nhơn

Hà Nội

499.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Pleiku

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Lạt

Đà Nẵng

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang

Đà Nẵng

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Pleiku

Đà Nẵng

499.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Vinh

Hà Nội

599.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Huế

Hà Nội

399.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Đà Lạt

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

699.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Nha Trang

Hà Nội

699.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Phú Quốc

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-02/09/17

05/09/17-30/12/17

03/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Cần Thơ

Hà Nội

799.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

Giá khứ hồi từ Việt Nam đi Đông Nam Á

Từ

Đến

Giá khứ hồi

(không gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Hà Nội

Yangon

29USD

15/08/17-15/02/18

22/02/18-31/03/18

15/08/17-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Kuala Lumpur

89USD

15/08/17-30/08/17

03/09/17-21/12/17

04/01/18-17/02/18

26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17

06/09/17-23/12/17

08/01/18-07/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Bangkok

39USD

15/08/17-31/08/17

03/09/17-27/12/17

05/01/18-14/02/18

22/02/18-31/03/18

15/08/17-02/09/17

06/09/17-27/12/17

05/01/18-19/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Singapore

79USD

03/09/17-21/12/17

04/01/18-17/02/18

26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17

06/09/17-23/12/17

08/01/18-07/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Siem Reap

49USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Hà Nội

Luang Prabang

39USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Hà Nội

Vientiane

39USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Hà Nội

Phnom Penh

39USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

39USD

15/08/17-30/08/17

03/09/17-21/12/17

04/01/18-17/02/18

26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17

06/09/17-23/12/17

08/01/18-07/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

29USD

15/08/17-15/02/18

22/02/18-31/03/18

15/08/17-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

59USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

39USD

15/08/17-31/08/17

03/09/17-27/12/17

05/01/18-14/02/18

22/02/18-31/03/18

15/08/17-02/09/17

06/09/17-27/12/17

05/01/18-19/02/18

27/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

49USD

15/08/17-30/08/17

03/09/17-21/12/17

04/01/18-17/02/18

26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17

06/09/17-23/12/17

08/01/18-07/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

49USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

49USD

15/08/17-29/09/17

06/10/17-27/12/17

02/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17

10/10/17-30/12/17

03/01/18-12/02/18

22/02/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Jakarta

119USD

15/08/17-19/12/17

28/12/17-31/03/18

15/08/17-24/12/17

04/01/18-31/03/18

Giá khứ hồi từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

Từ

Đến

Giá khứ hồi

(không gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Hà Nội

Thành Đô

49USD

15/08/17-25/09/17

06/11/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

06/11/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Quảng Châu

79USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Hồng Kông

69USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Thượng Hải

139USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Bắc Kinh

139USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18           

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Hà Nội

Cao Hùng

199USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Hà Nội

Đài Bắc

169USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Hà Nội

Seoul

249USD

15/08/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-31/03/18           

15/08/17-28/09/17

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-31/03/18

Hà Nội

Busan

249USD

15/08/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-31/03/18

Hà Nội

Tokyo

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Osaka

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Nagoya

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Hà Nội

Fukuoka

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Quảng Châu

79USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hồng Kông

69USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng Hải

139USD

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17

09/10/17-23/12/17

09/01/18-05/02/18

27/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đài Bắc

169USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Cao Hùng

169USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

199USD

15/08/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

349USD

15/08/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Nagoya

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Đà Nẵng

Tokyo

299USD

15/08/17-31/12/17

07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17

01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Đà Nẵng

Seoul

199USD

15/08/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-31/03/18

Giá khứ hồi từ Việt Nam Đi Châu Âu và Châu Úc

Từ

Đến

Giá khứ hồi

(không gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Hà Nội

Moscow

249USD

15/08/17-31/12/17

13/01/18-31/01/18

06/03/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17

27/01/17-31/03/18

Hà Nội

Luân Đôn

399USD

15/08/17-31/12/17

09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17

29/12/17-31/03/18

Hà Nội

Paris

449USD

04/09/17-31/12/17

08/01/18-22/02/18

15/08/17-15/12/17

24/12/17-16/02/18

19/03/18-31/03/18

Hà Nội

Frankfurt

449USD

15/08/17-31/12/17

09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17

29/12/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Luân Đôn

399USD

15/08/17-31/12/17

09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17

29/12/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

449USD

04/09/17-31/12/17

08/01/18-22/02/18

15/08/17-15/12/17

24/12/17-16/02/18

19/03/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

449USD

15/08/17-31/12/17

09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17

29/12/17-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

449USD

15/08/17-30/09/17

09/10/17-31/12/17

01/03/18-31/03/18

15/08/17-19/09/17

01/10/17-30/11/17

08/12/17-16/12/17

06/01/18-31/03/18

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

449USD

15/08/17-30/09/17

09/10/17-31/12/17

01/03/18-31/03/18

15/08/17-19/09/17

01/10/17-30/11/17

08/12/17-16/12/17

06/01/18-31/03/18

Hà Nội

Sydney

519USD

15/08/17-30/09/17

09/10/17-31/12/17

01/03/18-31/03/18

15/08/17-19/09/17

01/10/17-30/11/17

08/12/17-16/12/17

06/01/18-31/03/18

Ngoài ra, nếu bạn muốn săn vé tốt nội địa trong thời gian sắp tới thì nên vào đây https://vietair.com.vn/san-ve-re hoặc tìm vé rẻ nhất trong tháng theo cách này: https://vietair.com.vn/huong-dan-dat-ve-may-bay/huong-dan-san-ve-may-bay-re-nhat-trong-thang

Đừng quên bạn có thể dễ dàng đặt vé tại VietAIR bằng một trong các cách sau:

- Truy cập website: https://vietair.com.vn (phiên bản PC và mobile).

- Sử dụng app “Ve may bay gia re” của VietAIR ( có sẵn cho IOS và Android).

Tải App cho IOS tại: https://goo.gl/cLEw0a

Tải App cho Android tại: https://goo.gl/Ju08FO

Hiện nay VietAIR đang có chương trình tặng 50k cho khách hàng đặt vé lần đầu tiên trên App, thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://goo.gl/7EVV7A

- Sử dụng tính năng “Đặt vé máy bay” trên Fanpage VietAIR https://www.facebook.com/vemaybayvietair.com.vn

- Gọi điện đến số hotline 1900 1796

Cùng bay cùng thích nào các fan VietAIR ơi!

Xin quý khách để lại yêu cầu tư vấn tại đây

Để được tư vấn ngay, xin vui lòng liên hệ VietAIR qua: Hotline: 1900 1796 (Hỗ trợ 24/7) Email: cskh@vietair.com.vn Fanpage: fb.com/vemaybayvietair.com.vn
Từ khóa :
Trên website, nhanh nhất - tiện nhất
Gọi điện thoại cho chúng tôi
Hà Nội:
(024) 3782 4888 Thứ 2 - Chủ nhật: 07h00 – 21h00
Sài Gòn:
(028) 3622 9989 Thứ 2 - Thứ 7: 07h00 – 17h30
Văn phòng VietAIR tại Hà Nội và TP.HCM P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội Block A, Lầu 2, Phòng A2.12, CC Sky Center, 5B Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM Số 7, Phố Thâm Tâm, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đặt vé qua mạng xã hội
Gọi điện Liên hệ qua messenger