Thứ Bảy, 09/01/2021

Vietnam Airlines mở bán vé quốc tế giá cực tốt chỉ trong 5 ngày

Từ 02/10/2017 tới 06/10/2017, Vietnam Airlines mở bán một loạt vé khuyến mại quốc tế KHỨ HỒI giá tốt. Hãy nhanh tay để có thể vi vu khắp thế giới với giá rẻ bất ngờ.

Cất cánh muôn nơi cùng Vietnam Airlines
Cất cánh muôn nơi cùng vietnam airlines

Cụ thể các hành trình khuyến mại như sau:

Điểm đi

Điểm đến

Giá vé

Giai đoạn chiều đi

Giai đoạn chiều về

Hà Nội

Bangkok

146USD

02/10/17-23/12/17

05/01/18-15/02/18

22/02/18-07/04/18

17/04/18-26/04/18

30/04/18-09/06/18

02/10/17-23/12/17

05/01/18-19/02/18

17/04/18-29/04/18

03/05/18-09/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

141USD

Hà Nội

Kuala Lumpur

122USD

04/01/18-15/02/18

23/02/18-24/04/18

30/04/18-09/06/18

02/10/17-23/11/17

08/01/18-17/02/18

26/02/18-25/04/18

03/05/18-09/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

99USD

Hà Nội

Singapore

198USD

02/10/17-26/11/17

04/01/18-15/02/18

23/02/18-24/04/18

30/04/18-09/06/18

02/10/17-23/11/17

08/01/18-17/02/18

26/02/18-25/04/18

03/05/18-09/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

153USD

Hà Nội

Yangon

149USD

25/12/17-31/12/17

25/12/17-31/12/17

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

135USD

25/12/17-04/01/18

16/02/18-25/02/18

08/04/18-20/04/18

25/12/17-04/01/18

16/02/18-25/02/18

08/04/18-20/04/18

Tp.Hồ Chí Minh

Jakarta

233USD

02/10/17-30/06/18

02/10/17-30/06/18

Hà Nội

Siem Reap

158USD

05/10/17-28/12/17

02/10/17-03/10/17

08/10/17-28/12/17

Tp.Hồ Chí Minh

Siem Reap

263USD

05/10/17-28/12/17

04/01/18-10/02/18

16/02/18-30/06/1

05/10/17-28/12/17

04/01/18-10/02/18

16/02/18-30/06/18

Hà Nội

Bắc Kinh

413USD

08/10/17-23/12/17

01/01/18-09/02/18

01/03/18-26/04/18

01/05/18-30/06/18

04/10/17-31/12/17

04/01/18-09/02/18

01/03/18-30/04/18

07/05/18-30/06/18

Hà Nội

Quảng Châu

247USD

Tp.Hồ Chí Minh

Quảng Châu

247USD

Đà Nẵng

Quảng Châu

274USD

Hà Nội

Thành Đô

269USD

Hà Nội

Thượng Hải

353USD

Tp.Hồ Chí Minh

Thượng Hải

436USD

Hà Nội

Hồng Kông

176USD

08/10/17-23/12/17

04/10/17-31/12/17

Tp.Hồ Chí Minh

Hồng Kông

155USD

08/10/17-23/12/17

01/01/18-09/02/18

01/03/18-26/04/18

01/05/18-30/06/18

04/10/17-31/12/17

04/01/18-09/02/18

01/03/18-30/04/18

07/05/18-30/06/18

Hà Nội

Cao Hùng

390USD

12/10/17-31/12/17

04/01/18-11/02/18

06/03/18-30/06/18

02/10/17-05/10/17

09/10/17-31/12/17

04/01/18-05/02/18

24/02/18-30/06/18

Hà Nội

Đài Bắc

270USD

Tp.Hồ Chí Minh

Cao Hùng

280USD

12/10/17-31/12/17

02/10/17-05/10/17

09/10/17-31/12/17

Tp.Hồ Chí Minh

Đài Bắc

257USD

Hà Nội

Tokyo

707USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Hà Nội

Nagoya

707USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Hà Nội

Fukuoka

692USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Hà Nội

Osaka

711USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Fukuoka

537USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-31/03/18

Tp.Hồ Chí Minh

Nagoya

552USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-31/03/18

Tp.Hồ Chí Minh

Tokyo

552USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Osaka

611USD

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

07/01/18-14/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-23/11/17

17/11/17-22/12/17

02/01/18-30/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Seoul

321USD

02/10/17-03/10/17

10/10/17-23/12/17

05/01/18-06/02/18

15/02/18-30/06/18

07/10/17-23/12/17

05/01/18-11/02/18

01/03/18-30/06/18

Đà Nẵng

Seoul

321USD

Hà Nội

Seoul

428USD

Hà Nội

Pusan

425USD

Tp.Hồ Chí Minh

Pusan

579USD

Hà Nội

Moscow

541USD

02/10/17-14/12/17

01/01/18-19/01/18

16/02/18-31/05/18

02/10/17-14/12/17

01/01/18-19/01/18

16/02/18-31/05/18

Hà Nội

London

876USD

02/10/17-02/11/17

04/12/17-31/12/17

09/01/18-24/02/18

15/04/18-30/06/18

02/10/17-19/10/17

20/11/17-14/12/17

27/12/17-31/12/17

15/02/18-28/02/18

15/04/18-29/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

London

871USD

Hà Nội

Paris

840USD

02/10/17-23/02/18

09/04/18-30/06/18

02/10/17-20/10/17

13/11/17-14/12/17

25/12/17-16/02/18

19/03/18-30/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Paris

785USD

Hà Nội

Frankfurt

878USD

02/10/17-31/12/17

08/01/18-28/02/18

01/04/18-30/06/18

02/10/17-20/10/17

13/11/17-14/12/17

25/12/17-31/01/18

19/03/18-30/06/18

Tp.Hồ Chí Minh

Frankfurt

823USD

Singapore

Hà Nội

230SGD

02/10/17-23/11/17

08/01/18-17/02/18

26/02/18-25/04/18

03/05/18-09/06/18

02/10/17-26/11/17

04/01/18-15/02/18

23/02/18-28/03/18

26/04/18-09/06/18

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

200SGD

Bangkok

Hà Nội

1,650THB

05/01/18-19/02/18

17/04/18-29/04/18

03/05/18-09/06/18

02/10/17-23/12/17

05/01/18-15/02/18

22/02/18-07/04/18

17/04/18-26/04/18

30/04/18-09/06/18

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

1,500THB

Bangkok

Đà Nẵng

1,500THB

Kuala Lumpur

Hà Nội

335MYR

02/10/17-23/11/17

08/01/18-17/02/18

26/02/18-25/04/18

03/05/18-09/06/18

02/10/17-26/11/17

04/01/18-15/02/18

23/02/18-28/03/18

26/04/18-09/06/18

Kuala Lumpur

Tp.Hồ Chí Minh

200MYR

Siem Reap

Hà Nội

218USD

02/10/17-03/10/17

08/10/17-28/12/17

04/01/18-15/02/18

26/02/18-30/06/18

05/10/17-28/12/17

04/01/18-10/02/18

16/02/18-30/06/18

Siem Reap

Tp.Hồ Chí Minh

143USD

Phnom Penh

Hà Nội

230USD

Luang Prabang

Hà Nội

95USD

02/10/17-03/10/17

08/10/17-28/12/17

04/01/18-15/02/18

26/02/18-30/06/18

05/10/17-28/12/17

04/01/18-10/02/18

16/02/18-30/06/18

Luang Prabang

Tp.Hồ Chí Minh

245USD

Vientiane

Hà Nội

100USD

Vientiane

Tp.Hồ Chí Minh

120USD

Bắc Kinh

Hà Nội

2,108CNY

04/10/17-31/12/17

04/01/18-09/02/18

01/03/18-31/04/18

07/05/18-30/06/18

08/10/17-23/12/17

01/01/18-09/02/18

01/03/18-26/04/18

01/05/18-30/06/18

Quảng Châu

Hà Nội

1,490CNY

Quảng Châu

Tp.Hồ Chí Minh

1,556CNY

Thành Đô

Hà Nội

1,122CNY

Thượng Hải

Hà Nội

2,288CNY

Thượng Hải

Tp.Hồ Chí Minh

1,604CNY

Đài Bắc

Tp.Hồ Chí Minh

6,096TWD

02/10/17-05/10/17

09/10/17-31/12/17

04/01/18-05/02/18

24/02/18-30/06/18

12/10/17-31/12/17

04/01/18-11/02/18

06/03/18-30/06/18

Cao Hùng

Tp.Hồ Chí Minh

6,096TWD

Đài Bắc

Hà Nội

8,251TWD

Hồng Kông

Hà Nội

1,020HKD

04/10/17-31/12/17

04/01/18-09/02/18

01/03/18-31/04/18

07/05/18-30/06/18

08/10/17-23/12/17

01/01/18-09/02/18

01/03/18-26/04/18

01/05/18-30/06/18

Hồng Kông

Tp.Hồ Chí Minh

1,068HKD

Incheon

Hà Nội

266,500KRW

07/10/17-31/10/17

10/10/17-31/10/17

Incheon

Tp.Hồ Chí Minh

266,500KRW

Pusan

Hà Nội

327,200KRW

Pusan

Tp.Hồ Chí Minh

381,500KRW

Incheon

Hà Nội

346,500KRW

01/11/17-19/12/17

01/11/17-19/12/17

Incheon

Tp.Hồ Chí Minh

346,500KRW

Pusan

Hà Nội

417,200KRW

Pusan

Tp.Hồ Chí Minh

471,500KRW

Tokyo

Hà Nội

39,580JPY

17/11/17-22/12/17

02/01/18-09/02/18

26/02/18-26/04/18

08/05/18-30/06/18

02/10/17-19/10/17

12/11/17-22/12/17

05/01/18-09/02/18

01/04/18-26/04/18

08/05/18-30/06/18

Tokyo

Tp.Hồ Chí Minh

39,580JPY

Osaka

Hà Nội

39,580JPY

Osaka

Tp.Hồ Chí Minh

39,580JPY

Fukuoka

Hà Nội

39,580JPY

Fukuoka

Tp.Hồ Chí Minh

39,580JPY

Nagoya

Hà Nội

39,580JPY

Nagoya

Tp.Hồ Chí Minh

39,580JPY

Tokyo

Đà Nẵng

39,130JPY

Frankfurt

Hà Nội

13/11/17-14/12/17

27/12/17-31/01/18

19/03/18-30/06/18

02/10/17-31/12/17

08/01/18-28/02/18

01/04/18-30/06/18

Frankfurt

Tp.Hồ Chí Minh

587EUR

Moscow

Hà Nội

504RUB

02/10/17-14/12/17

01/01/18-19/01/18

16/02/18-31/05/18

02/10/17-14/12/17

01/01/18-19/01/18

16/02/18-31/05/18

Moscow

Tp.Hồ Chí Minh

504RUB

London

Hà Nội

513GBP

02/10/17-19/10/17

20/11/17-14/12/17

27/12/17-31/12/17

09/01/18/31/01/18

15/02/18-28/02/18

15/04/18-29/06/18

02/10/17-02/11/17

04/12/17-31/12/17

09/01/18-24/02/18

15/04/18-30/06/18

London

Tp.Hồ Chí Minh

489GBP

Paris

Hà Nội

555EUR

13/11/17-14/12/17

27/12/17-16/02/18

02/10/17-23/02/18

Paris

Tp.Hồ Chí Minh

555EUR

Lưu ý:

Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

Giá vé chưa bao gồm thuế phí

Đừng quên bạn có thể dễ dàng đặt vé tại VietAIR bằng một trong các cách sau:

- Truy cập website: https://vietair.com.vn (phiên bản PC và mobile).

- Sử dụng app “Ve may bay gia re” của VietAIR (có sẵn cho IOS và Android).

Tải App cho IOS tại: https://goo.gl/cLEw0a

Tải App cho Android tại: https://goo.gl/Ju08FO

Chúc bạn đặt được tấm vé như ý.

Xin quý khách để lại yêu cầu tư vấn tại đây

Để được tư vấn ngay, xin vui lòng liên hệ VietAIR qua: Hotline: 1900 1796 (Hỗ trợ 24/7) Email: cskh@vietair.com.vn Fanpage: fb.com/vemaybayvietair.com.vn
Từ khóa :
Trên website, nhanh nhất - tiện nhất
Gọi điện thoại cho chúng tôi
Hà Nội:
(024) 3782 4888 Thứ 2 - Chủ nhật: 07h00 – 21h00
Sài Gòn:
(028) 3622 9989 Thứ 2 - Thứ 7: 07h00 – 17h30
Văn phòng VietAIR tại Hà Nội và TP.HCM P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội Block A, Lầu 2, Phòng A2.12, CC Sky Center, 5B Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM Số 7, Phố Thâm Tâm, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đặt vé qua mạng xã hội
Gọi điện Liên hệ qua messenger