Chia sẻ với bạn bè ngay

Vé máy bay 26 Tết

Ngay từ tháng 9, cả 3 hãng vietnam airlines, Jetstar và vietjet đã đồng loạt mở bán vé máy bay Tết. Tiếp theo đó vào giữa tháng 11 và tháng 12 là đợt mở bán vé Tết lần hai. Với vé máy bay 26 Tết, cả ba hãng đều còn vé.

Săn vé máy bat 26 Tết

Dưới đây là bảng giá vé máy bay của những hành trình phổ biến để bạn tham khảo

Bảng giá vé máy bay 26 Tết

Giá vé máy bay một chiều khởi hành từ Hồ Chí Minh

Chặng bay

Hãng hàng không

11/ 02

26 Tết

12/02

27 Tết

13/02

28 Tết

Số lượng

vé còn

Hồ Chí Minh – Hà Nội

Vietnam Airlines

2,200,000

2,250,000

2,300,000

10,000

Đặt vé

Jetstar

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Vietnam Airlines

1,400,000

1,600,000

1,400,000

1000

Đặt vé

Jetstar

600,000

600,000

600,000

Vietjet

400,000

400,000

500,000

Hồ Chí Minh – Hải Phòng

Vietnam Airlines

2,200,000

2,280,000

2,280,000

500

Đặt vé

Jetstar

900,000

1,000,000

900,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hồ Chí Minh – Huế

Vietnam Airlines

1,000,000

1,000,000

1,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

800,000

800,000

800,000

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Hồ Chí Minh – Đà Lạt

Vietnam Airlines

1,200,000

1,200,000

1,200,000

400

Đặt vé

Jetstar

300,000

300,000

300,000

Vietjet

500,000

500,000

500,000

Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột

Vietnam Airlines

800,000

800,000

800,000

200

Đặt vé

Jetstar

400,000

400,000

400,000

Vietjet

500,000

500,000

500,000

Hồ Chí Minh – Nha Trang

Vietnam Airlines

800,000

800,000

800,000

200

Đặt vé

Jetstar

580,000

580,000

580,000

Vietjet

300,000

300,000

300,000

Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Vietnam Airlines

1,300,000

1,300,000

1,300,000

400

Đặt vé

Jetstar

580,000

580,000

580,000

Vietjet

960,000

960,000

960,000

Hồ Chí Minh – Vinh

Vietnam Airlines

1,700,000

1,700,000

1,700,000

500

Đặt vé

Jetstar

880,000

880,000

880,000

Vietjet

800,000

800,000

800,000

Hồ Chí Minh – Thanh Hóa

Vietnam Airlines

2,700,000

2,700,000

2,700,000

500

Đặt vé

Jetstar

1,100,000

1,100,000

1,100,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hồ Chí Minh – Pleiku

Vietnam Airlines

800,000

800,000

800,000

100

Đặt vé

Jetstar

100,000

100,000

100,000

Vietjet

680,000

680,000

680,000

Bảng giá vé một chiều khởi hành từ Hà Nội

Chặng bay

Hãng hàng không

11/ 02

26 Tết

12/02

27 Tết

13/02

28 Tết

Số lượng

vé còn

Hà Nội- Hồ Chí Minh

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

10,000

Đặt vé

Jetstar

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hà Nội – Đà Nẵng

Vietnam Airlines

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1000

Đặt vé

Jetstar

800,000

800,000

800,000

Vietjet

500,000

500,000

500,000

Hà Nội - Cần Thơ

Vietnam Airlines

1,500,000

1,500,000

1,500,000

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

800,000

800,000

800,000

Hà Nội – Huế

Vietnam Airlines

1,000,000

1,000,000

1,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Hà Nội – Đà Lạt

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

400

Đặt vé

Jetstar

1,180,000

1,180,000

1,180,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Buôn Ma Thuột

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

200

Đặt vé

Jetstar

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Nha Trang

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

200

Đặt vé

Jetstar

1,980,000

1,980,000

1,980,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Phú Quốc

Vietnam Airlines

1,800,000

1,800,000

1,800,000

400

Đặt vé

Jetstar

1,580,000

1,580,000

1,580,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hà Nội – Pleiku

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

500,000

500,000

500,000

Hà Nội – Tuy Hòa

Vietnam Airlines

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Chu Lai

Vietnam Airlines

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Bảng giá vé khứ hồi khởi hành từ Hồ Chí Minh

Chặng bay

Hãng hàng không

11/ 02

26 Tết

12/02

27 Tết

13/02

28 Tết

Số lượng

vé còn

Hồ Chí Minh – Hà Nội

Vietnam Airlines

4,000,000

4,000,000

4,000,000

10,000

Đặt vé

Jetstar

2,100,000

2,100,000

2,100,000

Vietjet

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Vietnam Airlines

2,400,000

2,400,000

2,400,000

1000

Đặt vé

Jetstar

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Vietjet

800,000

800,000

800,000

Hồ Chí Minh – Hải Phòng

Vietnam Airlines

4,200,000

4,200,000

4,200,000

500

Đặt vé

Jetstar

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hồ Chí Minh – Huế

Vietnam Airlines

2,000,000

2,000,000

2,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hồ Chí Minh – Đà Lạt

Vietnam Airlines

2,200,000

2,200,000

2,200,000

400

Đặt vé

Jetstar

600,000

600,000

600,000

Vietjet

350,000

350,000

350,000

Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột

Vietnam Airlines

1,400,000

1,400,000

1,400,000

200

Đặt vé

Jetstar

860,000

860,000

860,000

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Hồ Chí Minh – Nha Trang

Vietnam Airlines

1,500,000

1,500,000

1,500,000

200

Đặt vé

Jetstar

760,000

760,000

760,000

Vietjet

300,000

300,000

300,000

Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Vietnam Airlines

2,200,000

2,200,000

2,200,000

400

Đặt vé

Jetstar

760,000

760,000

760,000

Vietjet

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Hồ Chí Minh – Vinh

Vietnam Airlines

3,300,000

3,300,000

3,300,000

500

Đặt vé

Jetstar

1,880,000

1,880,000

1,880,000

Vietjet

2,00,000

2,00,000

2,00,000

Hồ Chí Minh – Thanh Hóa

Vietnam Airlines

4,000,000

4,000,000

4,000,000

500

Đặt vé

Jetstar

1,800,000

1,800,000

1,800,000

Vietjet

2,100,000

2,100,000

2,100,000

Hồ Chí Minh – Pleiku

Vietnam Airlines

2,000,000

2,000,000

2,000,000

100

Đặt vé

Jetstar

400,000

400,000

400,000

Vietjet

1,280,000

1,280,000

1,280,000

Bảng giá vé khứ hồi khởi hành từ Hà Nội

Chặng bay

Hãng hàng không

11/ 02

26 Tết

12/02

27 Tết

13/02

28 Tết

Số lượng

vé còn

Hà Nội- Hồ Chí Minh

Vietnam Airlines

3,200,000

3,200,000

3,200,000

10,000

Đặt vé

Jetstar

2,200,000

2,200,000

2,200,000

Vietjet

500,000

500,000

500,000

Hà Nội – Đà Nẵng

Vietnam Airlines

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1000

Đặt vé

Jetstar

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Vietjet

600,000

600,000

600,000

Hà Nội - Cần Thơ

Vietnam Airlines

2,200,000

2,200,000

2,200,000

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

800,000

800,000

800,000

Hà Nội – Huế

Vietnam Airlines

1,000,000

1,000,000

1,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Hà Nội – Đà Lạt

Vietnam Airlines

2,000,000

2,000,000

2,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

1,800,000

1,800,000

1,800,000

Vietjet

1,100,000

1,100,000

1,100,000

Hà Nội – Buôn Ma Thuột

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

200

Đặt vé

Jetstar

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Nha Trang

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

200

Đặt vé

Jetstar

1,70,000

1,70,000

1,70,000

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Phú Quốc

Vietnam Airlines

2,000,000

2,000,000

2,000,000

400

Đặt vé

Jetstar

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Vietjet

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Hà Nội – Pleiku

Vietnam Airlines

1,600,000

1,600,000

1,600,000

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

600,000

600,000

600,000

Hà Nội – Tuy Hòa

Vietnam Airlines

500

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Hà Nội – Chu Lai

Vietnam Airlines

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100

Đặt vé

Jetstar

Vietjet

400,000

400,000

400,000

Lưu ý: Giá vé ở trên là vé dành cho người lớn, chưa bao gồm thuế và phí. Giá vé còn có thể thay đổi tùy thời điểm bạn tra cứu, đặt mua. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại website VietAIR

Điều kiện hành lý

Tùy từng hãng hàng không mà điều kiện về hành lý ký gửi, xách tay sẽ khác nhau.

Vietnam Airlines: Bạn được mang tối đa 20kg hành lý ký gửi và tối đa 7kg hành lý xách tay (áp dụng cho tất cả loại vé). Riêng với vé hạng thương gia được mang tối đa 30kg hành lý ký gửi và tối đa 7kg hành lý xách tay. Nếu bạn muốn mang nhiều hơn, bạn sẽ phải trả thêm phí.

Jetstar: Bạn được mang theo 7kg hành lý xách tay (áp dụng với tất cả loại vé). Hành khách có thể mua thêm theo yêu cầu khi mua vé hoặc khi làm thủ tục ở sân bay. Nếu mua lúc làm thủ tục chi phí sẽ cao hơn. Bạn nên đặt ngay cùng lúc mua vé máy bay.

Vietjet Air: Điều kiện tương tự như của jetstar.

Những lưu ý khi đặt vé máy bay 26 Tết

Vào ngày Tết, nhu cầu mọi người mua vé về quê cùng hay đi du lịch tăng cao. Chính vì vậy, giá vé máy bay 26 Tết thường cao hơn những dịp khác. Bạn cần nên có kế hoạch đặt mua vé càng sớm càng tốt để có nhiều lựa chọn, tránh cháy vé.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đặt vé máy bay Tết, bạn hãy liên hệ HOTLINE 1900 1796. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp miễn phí cho bạn.

Xin quý khách để lại yêu cầu tư vấn tại đây

Để được tư vấn ngay, xin vui lòng liên hệ VietAIR qua: Hotline: 1900 1796 (Hỗ trợ 24/7) Email: gopy@vietair.com.vn Fanpage: fb.com/vemaybayvietair.com.vn
1Trên website, nhanh nhất - tiện nhất
3Gọi điện thoại cho chúng tôi
Hà Nội:
(024) 3782 4888 - 0974 566 559 Thứ 2 - Chủ nhật: 7:00 - 23:00
Sài Gòn:
(028) 3622 9989 - 0974 566 558 Thứ 2 - Chủ nhật: 7:00 - 23:00
4Văn phòng VietAIR tại Hà Nội và TP.HCM Tầng 1, tòa nhà Chelsea Park, 116 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội Lầu trệt tòa nhà Tuấn Minh, số 21 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, HCM Tầng 1, số 23 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
5Đặt vé qua mạng xã hội
Vé máy bay Tết đi Huế

Vé máy bay Tết đi Huế

Vé máy bay Tết đi Huế là chặng bay được săn đón nhiều nhất. VietAIR cung cấp bảng giá vé máy bay đi Huế dịp Tết Nguyên Đán 2020 giá rẻ nhất

Vé máy bay Tết đi Vinh 2020

Vé máy bay Tết đi Vinh 2020

Vé máy bay Tết đi Vinh hiện đang được nhiều người tìm kiếm, đặc biệt là vé Tết từ Sài Gòn về Vinh. VietAIR cung cấp bảng báo giá vé đi Vinh ngày Tết Nguyên Đán 2020 giá tốt nhất.

Vé máy bay Tết đi Hải Phòng 2020

Vé máy bay Tết đi Hải Phòng 2020

VietAIR mang đến cho bạn vé máy bay Tết đi Hải Phòng 2020 khứ hồi với giá rẻ nhất - Chỉ từ 399k từ Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Nha Trang, Phú Quốc...

Khuyến mãi giá vé máy bay Tết

Khuyến mãi giá vé máy bay Tết

Các hãng hàng không thường tung ra các đợt khuyến mãi giá vé máy bay Tết vô cùng hấp dẫn. Vậy có những vé máy bay tết khuyến mãi của hãng nào? Hãy cùng VietAIR tìm hiểu nhé

Kinh nghiệm mua vé máy bay Tết giá rẻ nhất 2019

Kinh nghiệm mua vé máy bay Tết giá rẻ nhất 2019

Sau đây là những kinh nghiệm mua vé máy bay Tết giá rẻ mà VietAIR chia sẻ. Hy vọng với những bí kíp đó quý khách sẽ đặt được một chiếc vé Tết Kỷ Hợi 2019 tốt nhất, trở về quê hương trong dịp lễ lớn nhất năm nay.

Đặt ngay vé máy bay 30 Tết về sum họp với gia đình

Đặt ngay vé máy bay 30 Tết về sum họp với gia đình

Thời khắc giao thừa chào xuân năm mới, ai cũng mong nhanh nhanh hoàn thành, gác lại những bộ bề của năm cũ, trở về với gia đình cũng nhau ăn mâm cơm cuối năm vui vẻ. Nhanh tay đặt ngay vé máy bay 30 Tết để có thể về nhà trước khoảnh khắc thiêng liêng bên gia đình nào.

Tết chưa về người dân đã rục rịch book vé về quên ăn Tết

Tết chưa về người dân đã rục rịch book vé về quên ăn Tết

Còn khoảng 3 tháng rưỡi nữa mới đến Tết, nhưng cả 3 hãng hàng không nội địa đã đồng loạt mở bán vé Tết để hành khách có nhiều sự lựa chọn.

Người dân rộn ràng đặt vé Tết sum họp cùng gia đình

Người dân rộn ràng đặt vé Tết sum họp cùng gia đình

Chỉ còn 2 tháng nữa Tết âm lịch đã cận kề. Nhà nhà đã rục rịch đặt vé Tết để về quê sum họp cùng gia đình. VietAIR xin được cập nhật cùng bạn giá vé những ngày sát tết, hãy tham khảo và tìm cho mình hành trình ưng ý nhất.

Tết đã đến thật gần! Nhanh tay đặt vé để sum họp cùng gia đình

Tết đã đến thật gần! Nhanh tay đặt vé để sum họp cùng gia đình

Tết dương đã đi qua, chỉ còn hơn tháng nữa Tết âm đã cận kề. Hãy đặt vé ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội sum vầy cùng gia đình trong dịp đầu năm mới.

Cập nhật nhanh giá vé 7 ngày trước Tết Mậu Tuất 2018

Cập nhật nhanh giá vé 7 ngày trước Tết Mậu Tuất 2018

Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2018. Bạn đã đặt vé để về nhà sum họp cùng gia đình chưa? Hiện nay số vé đang còn rất ít, nếu không đặ vé ngay bạn sẽ khó cơ hội về nhà đón Tết.