Thứ Bảy, 09/01/2021

Vui cùng Pacific Airlines mua chiều đi miễn phí chiều về

Tiễn biễn 2017, đón chào 2018, Pacific Airlines tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn chưa từng có:Mua chiều đi chiều về. Thời gian đặt vé kéo dài từ 11h ngày 29/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018.

Khuyến mại hấp dẫn từ Jetstar
Khuyến mại hấp dẫn từ Jetstar

Hành trình

Giá vé

Ngày bay

Nha Trang đến Hà Nội

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Đà Lạt

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Phú Quốc

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Buôn Ma Thuột

0VND

9 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Đà Nẵng

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Nha Trang

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hà Nội đến Buôn Ma Thuột

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Đà Lạt

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Phú Quốc

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Nha Trang

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Đà Nẵng

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hà Nội đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Hà Nội đến Hong Kong

Từ 348,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Hà Nội đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Hà Nội đến Hong Kong

Từ 348,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Hà Nội đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Hà Nội đến Hong Kong

Từ 348,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Phú Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Buôn Ma Thuột đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Vinh đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Pleiku đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Nha Trang đến Vinh

0VND

9 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Lạt đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Hới

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Lạt đến Huế

0VND

10 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Tuy Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đồng Hới đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thanh Hóa đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Lạt đến Hà Nội

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Buôn Ma Thuột đến Hà Nội

0VND

9 Thg1 - 31 Thg1 2018

Nha Trang đến Hà Nội

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Quy Nhơn đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Phú Quốc đến Hà Nội

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Nẵng đến Hà Nội

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Huế đến Đà Lạt

0VND

10 Thg1 - 31 Thg1 2018

Vinh đến Nha Trang

0VND

9 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Chu Lai

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Pleiku

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Chu Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

8 Thg1 - 31 Thg1 2018

Đà Lạt đến Huế

0VND

2 Thg3 - 14 Thg3 2018

Huế đến Đà Lạt

0VND

2 Thg3 - 14 Thg3 2018

Vinh đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Pleiku

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Pleiku đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Đà Nẵng đến Hà Nội

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Chu Lai

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Chu Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Buôn Ma Thuột đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Tuy Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Buôn Ma Thuột đến Hà Nội

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Đà Lạt đến Hà Nội

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Quy Nhơn đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Đồng Hới đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Phú Quốc đến Hà Nội

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Hới

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Vinh đến Nha Trang

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Thanh Hóa đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Đà Lạt đến Thành phố Hồ Chí Minh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Nha Trang đến Vinh

0VND

7 Thg3 - 22 Thg3 2018

Chiang Mai đến Đồng Hới

Từ 88,000VND

2 Thg3 - 23 Thg3 2018

Đồng Hới đến Chiang Mai

Từ 88,000VND

2 Thg3 - 23 Thg3 2018

Quảng Châu đến Hà Nội

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Bangkok

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Đà Nẵng đến Đài Bắc

Từ 88,000VND

11 Thg3 - 29 Thg3 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Bangkok đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Đài Bắc đến Đà Nẵng

Từ 88,000VND

11 Thg3 - 29 Thg3 2018

Quảng Châu đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 88,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Đà Nẵng đến Hong Kong

Từ 188,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Hong Kong đến Đà Nẵng

Từ 188,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Hong Kong đến Hà Nội

Từ 348,000VND

1 Thg3 - 29 Thg3 2018

Quảng Châu đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Đà Nẵng đến Đài Bắc

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Quảng Châu đến Hà Nội

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Đài Bắc đến Đà Nẵng

Từ 88,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Hong Kong đến Đà Nẵng

Từ 188,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Đà Nẵng đến Hong Kong

Từ 188,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Hong Kong đến Hà Nội

Từ 348,000VND

10 Thg4 - 20 Thg4 2018

Quảng Châu đến Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Quảng Châu đến Hà Nội

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Đà Nẵng đến Đài Bắc

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Đài Bắc đến Đà Nẵng

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Châu

Từ 88,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Hong Kong đến Đà Nẵng

Từ 188,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Đà Nẵng đến Hong Kong

Từ 188,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

Hong Kong đến Hà Nội

Từ 348,000VND

7 Thg5 - 17 Thg5 2018

ưu ý:

+ Giá vé chưa bao gồm thuế phí

+ Vé có thể hết trước thời gian thông báo

+ Mọi thắc mắc quý khách vui lòng gọi đến tổng đài (024) 3782 4888 - (028) 3622 9989

Ngoài ra, nếu bạn muốn săn vé tốt nội địa trong thời gian sắp tới thì nên vào đây https://vietair.com.vn/san-ve-re hoặc tìm vé rẻ nhất trong tháng theo cách này: https://vietair.com.vn/huong-dan-dat-ve-may-bay/huong-dan-san-ve-may-bay-re-nhat-trong-thang. VietAIR sẽ giúp bạn tìm kiếm giá vé tốt một cách nhanh và chính xác nhất.

Đừng quên bạn có thể dễ dàng đặt vé tại VietAIR bằng một trong các cách sau:

- Truy cập website: https://vietair.com.vn (phiên bản PC và mobile).

- Sử dụng app “Ve may bay gia re” của VietAIR ( có sẵn cho IOS và Android).

Hiện nay VietAIR đang có chương trình tặng 50k cho khách hàng đặt vé lần đầu tiên trên App, thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://goo.gl/7EVV7A

- Sử dụng tính năng “Đặt vé máy bay” trên Fanpage VietAIR

- Gọi điện đến số hotline 1900 1796

Chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ!

Xin quý khách để lại yêu cầu tư vấn tại đây

Để được tư vấn ngay, xin vui lòng liên hệ VietAIR qua: Hotline: 1900 1796 (Hỗ trợ 24/7) Email: cskh@vietair.com.vn Fanpage: fb.com/vemaybayvietair.com.vn
Từ khóa :
tin
Trên website, nhanh nhất - tiện nhất
Gọi điện thoại cho chúng tôi
Hà Nội:
(024) 3782 4888 Thứ 2 - Chủ nhật: 07h00 – 21h00
Sài Gòn:
(028) 3622 9989 Thứ 2 - Thứ 7: 07h00 – 17h30
Văn phòng VietAIR tại Hà Nội và TP.HCM P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội Block A, Lầu 2, Phòng A2.12, CC Sky Center, 5B Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM Số 7, Phố Thâm Tâm, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đặt vé qua mạng xã hội
Gọi điện Liên hệ qua messenger