Quy định về thời gian tối thiểu khi mua vé máy bay:

  • Nếu bạn mua vé qua đại lý thì phải mua trước ít nhất 4 tiếng so với thời gian khởi hành.
  • Nếu muộn hơn thì bạn phải lên trực tiếp quầy vé giờ chót tại sân bay để mua vé, mua trước giờ máy bay cất cánh 45 phút (Trong trường hợp chuyến bay còn chỗ).