Khi đi máy bay nếu bị thất lạc hành lý, bạn vui lòng thực hiện như sau:

  • Ngay khi nhận hành lý và có phát hiện tổn thất về hành lý (mất cắp, thiệt hại, chậm trễ), bạn phải thông báo cho hãng hàng không ngay sau khi phát hiện ra tổn thất đó tại địa điểm trả hành lý để hãng lập Biên bản bất thường (PIR).
  • Trường hợp bạn phát hiện ra tổn thất đối với hành lý ký gửi của mình thì phải gửi thư khiếu nại bồi thường trong vòng 07 ngày (tính theo dấu bưu điện) kể từ ngày bạn nhận được kiện hành lý đó.
  • Tất cả khiếu nại nêu trên phải được lập bằng văn bản. Các trường hợp khiếu nại của bạn gửi sau thời hạn quy định nêu trên hoặc không bằng văn bản đều không được hãng hàng không xem xét và giải quyết.