Hiện nay, các hãng hàng không đều không có chính sách giảm giá vé cho thương binh hay người có công với cách mạng. Giá vé vẫn áp dụng như giá thông thường.

- Tuy không được giảm giá: Nhưng một số hãng bay điển hình là Vietnam Airlines đã triển khai chính sách ưu tiên với người có công với cách mạng cụ thể như sau:

- Tại quầy làm thủ tục: Hành khách được ưu tiên làm thủ tục tại quầy ưu tiên dành cho khách hàng thường xuyên. Các tiêu chuẩn dịch vụ theo hạng vé đã mua.

- Tại quầy soi chiếu an ninh: Hành khách thược đối tượng ưu tiên sử dụng lối đi riêng dành cho khách hàng hạng thương gia hoặc khách hàng thường xuyên.

- Tại khu vực ra máy bay: Hành khách được ưu tiên xếp hàng ra máy bay trước cùng những hàng khách ưu tiên khác.

- Khi làm thủ tục tại sân bay: Hành khách xuất trình vé và giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh mình thuộc đối tượng ưu tiên (Bản sao không cần công chứng) sau:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/ 01/1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Quyết định phong tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bằng Anh hùng;

 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến: Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng;

 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh  hoặc thẻ thương binh;

 • Bệnh binh: Quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh hoặc thẻ bệnh binh;

 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

 • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: một trong các giấy tờ như lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 1/1/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;

 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: Quyết định tặng hoặc Giấy chứng nhận Huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng, – Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện;

 • Người có công giúp đỡ cách mạng: một trong các giấy tờ như Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “có công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng.

Xem thêm:  thông tin chuyến bay Bamboo