Khi mua 1 chiếc vé máy bay đi trong nước, bạn cần thanh toán giá vé và các loại thuế, phí sau:

1. Giá vé máy bay

2. Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

3. Phí quản trị

4. Phí sân bay

6. Phí an ninh soi chiếu

7. Phụ thu dịch vụ xuất vé/ phí thanh toán