ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN HÃNG VIETRAVEL AIRLINES

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái):

Bảng giá cước bao gồm giá cước, các khoản thu và điều kiện giá vé kèm theo được Chúng tôi công bố qua hình thức điện tử hoặc hiển thị trên giấy.

Các quy định khác có hiệu lực của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này đã được Chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý được cung cấp, hiển thị tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của Chúng tôi và trên Trang Web của Chúng tôi.

Chặng bay có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.

Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi/ghế ngồi trên máy bay.

Chúng tôi và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Chuyến bay nối chuyến có nghĩa là chuyến bay kế tiếp cung cấp dịch vụ vận chuyển trên cùng một Vé, trên Vé khác hoặc trên một Vé nối (trên chuyến bay do Chúng tôi khai thác hoặc theo thỏa thuận của hợp đồng liên danh với Chúng tôi).

Chứng từ Hành lý có nghĩa là chứng từ Chúng tôi cấp cho Hành khách có Hành lý ký gửi và được xem như giấy biên nhận liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và kèm theo Thẻ Hành lý.

Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:

 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955,
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và Nghị định thư bổ sung số 4 tại Montreal (1975),
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961),
 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28 tháng 5 năm 1999 (Công ước Montreal),

Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp Đại lý được chỉ định là đại lý bán vé hành khách được Chúng tôi chỉ định để thay mặt Chúng tôi bán sản phẩm vận tải hàng không trên các chuyến bay của Chúng tôi, và trên các chuyến bay của các hãng hàng không có hợp đồng hợp tác với Chúng tôi.

Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết của Hành khách đã được nhập vào hệ thống đặt giữ chỗ của Chúng tôi.

Điểm dừng là điểm dừng theo lịch trong hành trình của Hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến của hành trình.

Điều kiện bất khả kháng là những trường hợp bất thường và không dự đoán được ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi hoặc Hành khách, mà hậu quả không thể tránh được dù mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện.

Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Tờ xác nhận hành trình.

FIM (Flight Interruption Manifest) có nghĩa là chứng từ chuyển đổi hành trình không tự nguyện được sử dụng thay thế cho Vé điện tử tại sân bay trong trường hợp có sự thay đổi của chuyến bay mà Chúng tôi không xuất lại vé.

Hãng vận chuyển khác là bất kỳ một hãng hàng không nào khác không phải Chúng tôi, và mã của hãng này được ghi trên Vé hoặc Vé nối của Hành khách.

Hàng hoá là bất kỳ tài sản nào được vận chuyển hoặc sẽ được vận chuyển trong hầm hàng tàu bay theo vận đơn hàng không, trừ hàng thư tín, hành lý và tài sản của Người vận chuyển. Tuy nhiên, hành lý được vận chuyển theo vận đơn hàng không sẽ được coi là hàng hoá.

Hành khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được vận chuyển hoặc sẽ được vận chuyển bằng máy bay với sự chấp thuận của Chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.

Hợp đồng vận chuyển là sự thỏa thuận giữa Người vận chuyển và người gửi hàng, theo đó Người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đến và trả hàng hóa cho người nhận hàng, người gửi hàng có nghĩa vụ thanh toán cước  vận chuyển.

Hành lý có nghĩa là những vật phẩm, đồ dùng tư trang và tài sản cá nhân của Hành khách mang theo, sử dụng trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý mà Chúng tôi chịu trách nhiệm làm thủ tục giữ hộ và đã được cấp Thẻ Hành lý.

Hành lý xách tay có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi được Chúng tôi chấp nhận cho Hành khách mang lên khoang Hành khách của máy bay và Hành khách phải tự bảo quản trong cả quá trình vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển có nghĩa là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách theo đó Hãng vận chuyển chuyên chở Hành khách, Hành lý đến địa điểm đến và Hành khách hoàn tất thanh toán tiền dịch vụ vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển được thể hiện bằng Vé điện tử hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

Lô hàng, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ vận chuyển này, là một hoặc nhiều kiện, hoặc bó hàng hóa được chấp nhận từ một người gửi hàng ở một thời điểm và tại một địa điểm, dưới một vận đơn hàng không, để vận chuyển đến một điểm đến cho một người nhận hàng.

Mã đặt chỗ có nghĩa là mã do hệ thống đặt giữ chỗ của Chúng tôi cấp ngẫu nhiên cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay.

Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (07) ngày trong tuần; với điều kiện là khi dùng trong việc gửi thông báo thì ngày gửi thông báo đi không được tính và khi dùng cho mục đích xác định

Người gửi hàng là người có tên trên vận đơn hàng không, là bên ký kết hợp đồng vận chuyển với Người vận chuyển để vận chuyển hàng hóa, thời gian hiệu lực của vé thì không tính ngày xuất vé hoặc ngày khởi hành của hành trình.

Người nhận hàng là khách hàng, người có tên trên vận đơn hàng không, là người mà Người vận chuyển giao hàng cho họ.

Người vận chuyển là Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) hoặc bất kỳ Công ty, hãng hàng không có ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Vietravel Airlines.

Nhà chức trách là các cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc các tổ chức/cá nhân được ủy quyền.

Quy định của Chúng tôi là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này do Chúng tôi ban hành và có hiệu lực từ ngày Hợp đồng vận chuyển được xác định, quy định việc vận chuyển Hành khách và Hành lý.

Thẻ Hành lý có nghĩa là chứng từ do Chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.

Thiệt hại có nghĩa là tử vong, bị thương hoặc tình trạng thương tật về thể xác của Hành khách phải chịu, gây ra bởi tai nạn trên tàu bay hoặc xảy ra từ thời điểm Hành khách hoàn tất thủ tục chuyến bay tại quầy hoặc Hành khách có mặt tại cửa khởi hành (trong trường hợp Hành khách làm thủ tục bằng các hình thức khác) cho đến khi Hành khách hoàn tất thủ tục tại nhà ga đến. Thiệt hại cũng có nghĩa là sự hư hại, mất mát, mất một phần, trộm cắp hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ thời điểm Chúng tôi chịu trách nhiệm giữ hộ Hành lý hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do Chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông qua sử dụng của Hành lý (vết cào xước, sờn và vết rách, lõm của Hành lý đã được xác định tại thời điểm Chúng tôi nhận giữ hộ). Khái niệm này không áp dụng đối với các thiệt hại gây ra do sự trì hoãn vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay có nghĩa là giới hạn về thời gian làm thủ tục chuyến bay do Nhà chức trách hoặc/và Chúng tôi quy định mà theo đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục và nhận được thẻ lên máy bay.

Tờ vận chuyển điện tử có nghĩa là chứng từ có giá trị vận chuyển được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Chúng tôi.

Tờ xác nhận hành trình là chứng từ gửi cho Hành khách theo mỗi Mã đặt chỗ bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, Điều lệ vận chuyển và các lưu ý khác.

Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do Chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.vietravelairlines.vn để Hành khách mua sản phẩm và dịch vụ và tra cứu thông tin về Chúng tôi.

Vận đơn hàng không là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không dưới dạng giấy hoặc điện tử và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển, việc đã tiếp nhận hàng hóa và các điều kiện của hợp đồng vận chuyển. Vận đơn hàng không điện tử có giá trị pháp lý tương đương vận đơn hàng không giấy.

Vé điện tử là Tờ xác nhận hành trình, Tờ vận chuyển điện tử do Chúng tôi, đại diện theo ủy quyền hoặc các Đại lý được chỉ định của Chúng tôi cung cấp cho Hành khách mua vé.

Vé là Tờ xác nhận hành trình, Vé điện tử, Tờ vận chuyển điện tử do Chúng tôi hoặc đại diện theo ủy quyền hoặc các Đại lý được chỉ định của Chúng tôi cung cấp cho Hành khách mua vé trong đó có Điều lệ vận chuyển, điều kiện giá vé và các lưu ý khác.

Vé nối là Vé được xuất cho Hành khách cùng với một hoặc nhiều Vé khác tạo thành Hợp đồng vận chuyển duy nhất.

SDR là (Special Drawing Right) là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đồng SDR tương đương với khoảng 32.964 VND hoặc 1.41 USD, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

USD là đồng đô la Mỹ, tỷ giá thay đổi theo tỷ giá hối đoái chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

1.2 Diễn giải

Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

ĐIỀU 2. ÁP DỤNG ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN

2.1 Quy định chung

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do Chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách, Hành lý và chuyến bay của Hành khách.

2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do Chúng tôi khai thác phải tuân thủ theo các nội dung sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

 • Đặt chỗ/ Điều lệ vận chuyển này Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định… của Nhà chức trách và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà Chúng tôi tham gia Bất kỳ Bảng Giá cước đang áp dụng
 • Các hướng dẫn bằng văn bản hoặc lời nói của nhân viên Chúng tôi và Các quy định và điều kiện giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển đang áp dụng Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.            

2.3 Chuyến bay liên danh

Trên một số đường bay, Chúng tôi cùng hãng hàng không khác cung cấp dịch vụ cho Hành khách theo hợp đồng liên danh mà trong đó mã của Vietravel Airlines được hiển thị trên chuyến bay được khai thác bởi hãng hàng không khác. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi Hành khách đặt chỗ với Chúng tôi và có vé mà trên đó tên và mã hàng không của Chúng tôi được hiển thị như hãng vận chuyển, nhưng hãng khai thác tàu bay là hãng khác.

Đối với chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng khác, Chúng tôi sẽ thông báo với Hành khách tên hãng khai thác khi Hành khách đặt chỗ. Hành khách thực hiện chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng hàng không khác, sẽ phải tuân thủ điều lệ vận chuyển của hãng hàng không khai thác mà có thể khác với điều lệ vận chuyển của Chúng tôi.

2.4 Thu xếp các dịch vụ khác

Trong trường hợp nếu Chúng tôi vận chuyển Hành khách hoặc thu xếp vận chuyển Hành khách bằng các phương tiện khác mà không phải bằng đường hàng không, như bằng xe bus, tàu hỏa, thuyền hoặc đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô-tô, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại diện. Có thể có các điều kiện và điều khoản khác áp dụng cho các dịch vụ không phải là vận chuyển bằng đường hàng không. Khi các điều kiện và điều khoản này bao gồm giới hạn trách nhiệm thấp hơn giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều lệ vận chuyển, thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho việc thu xếp các dịch vụ khác mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không.

Nếu Chúng tôi thu xếp việc vận chuyển cho Hành khách trên một chuyến bay mang mã của một hãng hàng không khác, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại diện của hãng đó và điều lệ vận chuyển của hãng đó được áp dụng.

2.5 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.

2.6 Áp dụng Luật có hiệu lực cao hơn

Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với luật Việt Nam nào hoặc Công ước áp dụng đối với Hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

ĐIỀU 3. VÉ ĐIỆN TỬ

3.1 Chuyển nhượng vé

Vé của Chúng tôi không được chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là:

Hành khách không được cho hoặc bán Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác.

Trong một số trường hợp, Chúng tôi bắt buộc phải chuyển nhượng Hành khách sang một Hãng vận chuyển khác thì thực hiện xuất FIM hoặc xuất vé mới cho Hành khách.

3.2 Hiệu lực

Vé điện tử hoặc FIM chỉ có hiệu lực đối với Hành khách được chỉ định trên chứng từ.

Vé có giá trị tối đa một (01) năm kể từ ngày xuất Vé.

FIM: chỉ có giá trị theo đúng chuyến bay thể hiện trên chứng từ.

Mỗi Tờ vận chuyển điện tử của Hành khách được chấp nhận vận chuyển trên hạng dịch vụ, vào ngày và trên chuyến bay đã được đặt chỗ.

3.2.1 Hành khách tử vong trước khi thực hiện chuyến bay (trước khi lên máy bay), Vé của Hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ (không bao gồm phụ thu phục vụ và phụ thu tiện ích thanh toán). Vé của người đi cùng Hành khách bao gồm tứ thân phụ mẫu/người nuôi dưỡng, vợ/chồng, con (con ruột/con nuôi/con của người phối ngẫu), anh chị em ruột hợp pháp sẽ được hoàn trả toàn bộ, hoặc sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay (vẫn áp dụng chênh lệch giá vé). Việc hỗ trợ này được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

3.2.2 Trong trường hợp Hành khách tử vong trong khi thực hiện chuyến bay, nếu Vé của Hành khách còn chặng bay chưa sử dụng, Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ các chặng bay này (không bao gồm phụ thu phục vụ và phụ thu tiện ích thanh toán). Vé của người đi cùng Hành khách bao gồm tứ thân phụ mẫu/người nuôi dưỡng, vợ/chồng, con (con ruột/con nuôi/con của người phối ngẫu), anh chị em ruột hợp pháp sẽ được hoàn trả toàn bộ, hoặc sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay cho các chặng bay chưa sử dụng (vẫn áp dụng chênh lệch giá vé). Việc hỗ trợ này được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

3.2.3 Đối với Vé có nhiều chặng bay, Hành khách phải sử dụng các chặng bay theo đúng thứ tự ghi trên Vé. Đối với Hành khách muốn sử dụng các chặng bay không đúng thứ tự ghi trên vé, (các) chặng bay trước đó không có giá trị sử dụng hoặc hoàn tiền.

3.2.4 Nếu Hành khách muốn thay đổi bất kỳ phần nào liên quan đến việc vận chuyển, Hành khách phải liên hệ trước với Chúng tôi. Mức giá mà Hành khách phải trả cho việc vận chuyển mới sẽ được tính và Hành khách được lựa chọn hoặc áp dụng giá mới hoặc duy trì việc vận chuyển ban đầu như đã đề cập trên Vé. Nếu Hành khách cần thay đổi việc vận chuyển vì Điều kiện bất khả kháng, Hành khách phải liên hệ với Chúng tôi sớm nhất và Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức độ hợp lý để vận chuyển Hành khách tới điểm dừng tiếp theo hoặc tới điểm cuối cùng của hành trình mà không tính lại mức giá.

3.2.5 Nếu Hành khách thay đổi việc vận chuyển không có sự đồng ý trước của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ áp dụng mức giá theo quy định cho hành trình thực đi mới của Hành khách. Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và tổng mức giá áp dụng cho hành trình mới. Chúng tôi sẽ không hoàn lại khoản chênh lệch nếu mức giá mới thấp hơn mức giá Hành khách đã thanh toán.

3.2.6 Đối với Hành khách cần thay đổi hành trình bay mà hành trình mới khác biệt với hành trình xác định ban đầu dẫn đến sự chênh lệch giá, Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và mức giá áp dụng cho hành trình mới, và Chúng tôi sẽ không hoàn lại khoản chênh lệch giá vé trong trường hợp mức giá áp dụng cho hành trình mới thấp hơn mức giá Hành khách đã thanh toán.

3.2.7 Hành khách cần lưu ‎ý rằng nếu Hành khách không có mặt trên bất kỳ chuyến bay nào mà không thông báo trước, Chúng tôi có thể hủy việc đặt chỗ cho chuyến bay quay về hoặc chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo trước cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không hủy việc đặt chỗ cho các chuyến bay này.

3.3 Nhận dạng

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử hoặc Tờ xác nhận hành trình. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ đi lại hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

ĐIỀU 4. QUY ĐỊNH HÀNH KHÁCH ĐẶC BIỆT

4.1 Quy định về Hành khách là Trẻ sơ sinh (INF)

Trẻ sơ sinh có nghĩa là trẻ em từ bảy (07) ngày tuổi đến dưới hai 02 tuổi tính đến thời điểm ngày khởi hành. Tuổi của trẻ sơ sinh được tính theo từng chặng bay. Trẻ sơ sinh bắt buộc phải đi cùng người lớn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp từ mười tám (18) tuổi trở lên và có đủ điều kiện sức khỏe để chăm sóc trẻ trên chuyến bay.

Chúng tôi chỉ chấp nhận vận chuyển Trẻ sơ sinh khỏe mạnh, sinh đủ tháng. Trường hợp Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường và/hoặc sinh thiếu tháng cần phải làm thủ tục sức khỏe theo mục 4.7 tại Điều 4 của qui định này và có bác sĩ hoặc y tá chuyên khoa nhi đi cùng.

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển Trẻ sơ sinh sinh thiếu tháng phải nuôi lồng kính hoặc có sức khỏe không ổn định dưới mười bốn (14) ngày tuổi.

Một (01) người lớn chỉ được phép đi cùng tối đa một (01) Trẻ sơ sinh và với một (01) Trẻ em

Lưu ý:

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ Tiếp viên đi cùng với Trẻ sơ sinh. 

Dịch vụ nôi trẻ em được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay của Chúng tôi với điều kiện trẻ em có cân nặng không quá mười một (11) kg, và phải được đặt trước tối thiểu hai mươi bốn (24) giờ so với giờ khởi hành. Dịch vụ này được áp dụng theo điều kiện kỹ thuật của tàu bay khai thác.

Miễn phí một (01) xe đẩy đơn (loại gấp được và để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách) cho một (01) trẻ sơ sinh. Trường hợp xe đẩy đơn không gấp được và không để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách thì phải tính phí và được làm thủ tục ký gửi.

4.2 Quy định về Hành khách là Trẻ em (CHD)

Trẻ em có nghĩa là trẻ em từ hai (02) tuổi đến dưới mười hai (12) tuổi (tính đến thời điểm ngày khởi hành) và phải được đi cùng với Hành khách là người lớn từ mười lăm (15) tuổi trở lên. Hành khách đi cùng là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của Chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi cùng.

-   Trẻ em từ hai (02) tuổi đến bảy (07) tuổi không có người lớn đi cùng sẽ không được chấp nhận vận chuyển.

-   Hành khách từ trên bảy (07) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi có điều kiện sức khỏe bình thường, đủ khả năng đi lại độc lập, đi máy bay một mình thì phải mua dịch vụ trẻ em đi một mình. Chúng tôi yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình với Chúng tôi tối thiểu hai mươi bốn (24) tiếng trước thời điểm khởi hành. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp bàn giao cho Chúng tôi tại quầy thủ tục hàng không và chỉ được rời khỏi quầy khi nhận được thông báo từ Chúng tôi. 

-   Hành khách từ mười bốn (14) tuổi đến dưới mười tám (18) tuổi và có điều kiện sức khỏe bình thường, đủ khả năng đi lại độc lập nếu có nhu cầu thì đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình phải trả phí. Chúng tôi yêu cầu Hành khách phải trực tiếp đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình với Chúng tôi tối thiểu hai mươi bốn (24) tiếng trước thời điểm khởi hành. Hành khách đăng ký dịch vụ sẽ được nhận biết và phục vụ tại quầy thủ tục hàng không.

Đối với Hành khách đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình, Chúng tôi chỉ thực hiện bàn giao cho đúng người được chỉ định trên phiếu đăng ký dịch vụ.

Lưu ý: Miễn phí một (01) xe đẩy đơn (loại gấp được và để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách) cho một (01) Trẻ em. Trường hợp xe đẩy đơn không gấp được và không để vừa trong hộc để Hành lý xách tay trên khoang Hành khách thì phải tính phí và được làm thủ tục ký gửi.

4.3 Quy định về Hành khách mang thai

Hành khách mang thai có nghĩa vụ phải thông báo chính xác cho Chúng tôi về thời gian mang thai của mình khi Hành khách tiến hành đặt chỗ và tại quầy làm thủ tục hàng không (sổ khám thai hoặc giấy xác nhận thời gian mang thai của bác sĩ). Việc vận chuyển những Hành khách mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Hành khách mang thai đến hai mươi bảy (27) tuần: Nếu Hành khách mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay trong vòng hai mươi bảy (27) tuần đầu của thai kỳ, được chấp nhận vận chuyển như Hành khách thông thường và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Hành khách mang thai từ trên hai mươi (27) tuần tới ba mươi hai (32) tuần (PREG): Nếu Hành khách mang thai bình thường được chấp nhận vận chuyển. Hành khách có trách nhiệm xuất trình Giấy xác nhận của cơ sở y tế được nhà nước công nhận xác nhận khách có sức khỏe bình thường. Giấy này có hiệu lực trong vòng bảy (07) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản miễn trừ trách nhiệm của Chúng tôi và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Mang thai từ tuần thứ ba mươi hai (32) trở lên hoặc có thời gian dự sinh trong vòng bảy (07) ngày so với ngày khởi hành: Không chấp nhận vận chuyển.

4.4 Quy định về Hành khách có khổ người quá khổ

Hành khách có khổ người quá khổ là Hành khách mà khổ người hoặc cân nặng của họ vượt quá kích thước hoặc sức chịu tải của một ghế trên tàu bay. 

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển Hành khách có khổ người quá khổ do không có điều kiện phục vụ. 

4.5 Quy định về Hành khách khuyết tật

Hành khách sẽ được hỗ trợ trong quá trình lên xuống tàu bay. Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi khi đặt chỗ.

4.5.1 Hành khách khiếm thị (BLND)

Hành khách khiếm thị có người đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường. Một Hành khách bình thường có thể đi cùng với tối đa hai (02) Hành khách khiếm thị.

Hành khách khiếm thị không có người đi cùng: Chỉ được chấp nhận vận chuyển trong trường hợp sau:

 • Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước tám (08) giờ đối với chuyến bay nội địa và trước hai mươi bốn (24) giờ đối với chuyến bay quốc tế so với ngày khởi hành.
 • Hành khách có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.
 • Hành khách phải có người giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.
 • Chúng tôi có cung cấp dịch vụ Tiếp viên đi cùng có tính phí. Hành khách có yêu cầu đặt dịch vụ cần phải thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước năm (05) ngày so với ngày khởi hành.

Hành khách khiếm thị mang theo chó dẫn đường:

 • Chấp nhận ký gửi theo đường Hành lý, không chấp nhận mang lên khoang Hành khách.
 • Miễn phí vận chuyển chó dẫn đường cho Hành khách khiếm thị. Mỗi Hành khách chỉ được mang theo tối đa một (01) chó dẫn đường.  

4.5.2 Hành khách khiếm thính (DEAF)

 • Hành khách khiếm thính được hiểu là Hành khách có khả năng nghe kém và có người đi cùng thì được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường.
 • Hành khách khiếm thính không có người thân đi cùng cần thông báo trước cho Chúng tôi tối thiểu trước tám (08) giờ đối với chuyến bay nội địa và trước hai mươi bốn (24) giờ đối với chuyến bay quốc tế so với ngày khởi hành, và chỉ được chấp nhận vận chuyển trên chuyến bay Chúng tôi khi Hành khách này có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và chăm sóc bản thân trong suốt quá trình vận chuyển. Các thông tin xác nhận này phải được ghi chú trên hệ thống làm thủ tục.

4.5.3 Hành khách khiếm thị và khiếm thính (BLND & DEAF)

 • Hành khách khiếm thị và khiếm thính có người đi cùng: Được chấp nhận vận chuyển như Hành khách bình thường, và mỗi chuyến bay của Chúng tôi chỉ được chấp nhận tối đa năm (05) Hành khách khiếm thị và khiếm thính.
 • Hành khách khiếm thị và khiếm thính không có người đi cùng: Không được chấp nhận vận chuyển.

4.5.4 Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ (DPNA)

Hành khách phải có biểu hiện bình thường, không chấp nhận khách có các biểu hiện quá khích hoặc có khả năng làm phiền đến Hành khách xung quanh. Chúng tôi chỉ chấp nhận Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ phải có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, hiểu được các hướng dẫn an toàn và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.

Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ bắt buộc phải đi cùng người thân trong suốt chuyến bay. Người thân phải được đánh giá có thể kiểm soát hành vi, giúp đỡ, hỗ trợ khách trong quá trình lên, xuống và thực hiện chuyến bay. 

Thông tin về Hành khách bị suy giảm khiếm khuyết trí tuệ và tình trạng của Hành khách phải được người thân cung cấp rõ trước với Chúng tôi tối thiểu tám (08) giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa, trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. 

4.6 Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn (WCHR/S/C)

Hành khách sử dụng dịch vụ xe lăn là Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển. Các dịch vụ xe lăn được chia làm ba (03) loại:

4.6.1 Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR)

Là dịch vụ Chúng tôi cung cấp miễn phí cho Hành khách có khả năng tự di chuyển lên xuống tàu bay và trong khoang Hành khách của tàu bay nhưng cần trợ giúp xe lăn khi di chuyển trên mặt đất (trong nhà ga, ngoài sân đỗ). Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành.

4.6.2 Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS)

Là dịch vụ Chúng tôi cung cấp miễn phí đối với Hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang Hành khách của tàu bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn khi di chuyển trên mặt đất và lên xuống tàu bay với sự trợ giúp của nhân viên hàng không hoặc xe nâng chuyên dụng dành cho Hành khách sử dụng xe lăn. Hành khách cần thông báo cho Chúng tôi tối thiểu trước hai mươi bốn (24) giờ trước giờ khởi hành.

4.6.3 Dịch vụ xe lăn trên tàu bay (WCHC)

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ xe lăn trên tàu bay (WCHC) cho Hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí do không có điều kiện phục vụ.

Những trường hợp hành khách sử dụng xe lăn cá nhân cần phải thông báo trước với Chúng tôi và được chấp nhận thì phải tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

4.7 Hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay (MEDA)

Hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay (MEDA) là những Hành khách bị bệnh nặng, dị ứng, đang trong giai đoạn phải chăm sóc y tế nhưng không đến mức nghiêm trọng, bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ bản thân, hoặc Hành khách mà tình trạng sức khỏe có diễn biến xấu đi nếu đi máy bay hoặc Hành khách đang mắc bệnh hiểm nghèo… Hành khách cần thông báo trước cho Chúng tôi kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận Hành khách có đủ điều kiện đi máy bay, và được Chúng tôi xác nhận thì mới được chấp nhận vận chuyển. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản miễn trừ trách nhiệm của Chúng tôi và phải thỏa điều kiện của Nhà chức trách điểm đến.

Nếu Hành khách mất khả năng vận động hoặc bất tỉnh trong quá trình vận chuyển, Hành khách sẽ được hỗ trợ đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất (nếu có thể) và thực hiện chi trả các chi phí phát sinh.

4.8 Hành khách sử dụng dịch vụ cáng thương (STCR) và Hành khách sử dụng dịch vụ bình ô-xy y tế (OXYG)

Chúng tôi không chấp nhận vận chuyển các Hành khách sử dụng dịch vụ cáng thương và/hoặc Hành khách sử dụng dịch vụ bình ô-xy y tế do không có điều kiện phục vụ, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc do yêu cầu của Nhà chức trách có thẩm quyền.

4.9 Quy định giới hạn số lượng Hành khách đặc biệt

​​​​Lưu ý: Tổng số lượng Hành khách đặc biệt (Hành khách thuộc đối tượng bị khống chế bởi số cửa thoát hiểm) trên chuyến bay không được vượt quá tổng số cửa thoát hiểm của máy bay.

ĐIỀU 5. GIÁ CƯỚC

5.1 Quy định chung

Giá cước chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay điểm khởi hành tới sân bay điểm đến, trừ khi có quy định khác. Giá cước không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển đường bộ và đường thủy, trừ khi được Chúng tôi quy định khác đi. Giá cước của Hành khách sẽ không bao gồm bữa ăn và đồ uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Bảng Giá cước có quy định khác.

5.2 Giá cước

Giá cước sẽ được tính theo Bảng Giá cước của Chúng tôi có hiệu lực vào thời điểm thanh toán tiền Vé cho ngày đi và hành trình cụ thể ghi trên vé (chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan). Bảng Giá cước áp dụng được Chúng tôi công bố hoặc được công bố nhân danh Chúng tôi qua hình thức điện tử hoặc thông qua phương tiện khác. Giá cước không bao gồm phụ thu quản trị hệ thống và các khoản thu khác, trừ khi được Chúng tôi quy định cụ thể khác đi.

Khi Chúng tôi chấp thuận những thay đổi liên quan đến chuyến bay như hành trình, ngày khởi hành của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử của Hành khách thì Hành khách sẽ thanh toán các khoản phát sinh được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại quy định của Hãng vận chuyển.

5.3 Thuế, Phí và các Khoản thu khác

Các khoản thuế, phí hoặc khoản thu khác được quy định bởi Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi đơn vị khai thác sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé. Ngoài ra, Hành khách sẽ thanh toán phụ thu quản trị hệ thống và các khoản thu khác của Chúng tôi. Các loại thuế, phí và khoản thu khác có thể thay đổi thường xuyên và có thể được áp dụng ngay cả sau khi Đặt chỗ của Hành khách đã được xác nhận. Hành khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và các khoản thu mới vào thời điểm có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.

Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và khoản thu khác ngoài giá cước, và các khoản này sẽ được hiển thị riêng trên tờ xác nhận hành trình.

5.4. Phụ thu quản trị hệ thống, phục vụ và tiện ích thanh toán

Giá vé của Chúng tôi gồm giá cước cơ sở cộng thuế, phí và các khoản thu khác. Ngoài các khoản Thuế và Lệ phí nêu tại Điều 5.3 trên đây, trong một số trường hợp nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu một số khoản phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu phục vụ và tiện ích thanh toán.

5.5 Đơn vị tiền tệ

Tất cả các khoản tiền vé sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ được quy định trong Bảng giá cước đã công bố của Chúng tôi, trừ khi có quy định khác.

5.6 Tính chính xác

Giá cước, lịch bay chỉ chính xác tại thời điểm công bố. Chúng tôi có quyền thay đổi giá cước, giá các khoản phụ thu và lịch bay bất kỳ lúc nào và thông báo cho khách hàng.

5.7 Tiền vé không được hoàn

Vé của Chúng tôi không được phép hoàn. Hành khách có thể tra cứu giá vé tại https://www.vietravelairlines.com/vn/vi để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu Hành khách không thực hiện chuyến bay, Hành khách có thể yêu cầu hoàn trả một số loại thuế, phí và lệ phí của Nhà chức trách tuy nhiên Chúng tôi sẽ thu phí quản trị cho việc hoàn vé. Nếu phí quản trị lớn hơn số tiền được hoàn, Chúng tôi sẽ không tiến hành hoàn tiền cho Hành khách.

ĐIỀU 6. ĐẶT CHỖ/GIỮ CHỖ

6.1 Quy định đặt chỗ

Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất đồng thời Hãng vận chuyển cung cấp cho Hành khách Mã đặt chỗ xác định tên Hành khách, số hiệu chuyến bay, hành trình, giờ bay.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu từ việc đặt chỗ thông qua bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là Chúng tôi hoặc Bên thứ ba được ủy quyền của Chúng tôi.

6.2 Thay đổi chuyến bay

Hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt sang chuyến bay khác nếu chuyến bay đó còn chỗ trống và Hành khách phải thanh toán các phí áp dụng đối với từng Hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện của mỗi loại Vé.
 • Nếu chỗ trên chuyến bay mới có hạng giá cao hơn chuyến bay đã đặt ban đầu, Hành khách phải thanh toán khoản tiền chênh lệch đó trước khi thay đổi chuyến bay.
 • Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận từ khi Chúng tôi cấp cho Hành khách xác nhận đặt chỗ mới hoặc mã số xác nhận mới hoặc Vé điện tử và Tờ xác nhận hành trình mới.

6.3 Thanh toán

Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo việc vận chuyển Hành khách trên chuyến bay khi tiền vé (bao gồm giá cước, thuế, phí, lệ phí và các khoản phải trả) được thanh toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Đặt chỗ. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi đặt chỗ đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, Chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay. 

6.4 Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân  (“Thông tin cá nhân” sau đây là thông tin do Hành khách cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình Hành khách tiến hành đặt chỗ hoặc được Chúng tôi yêu cầu phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin định danh Hành khách và các thông tin sau đây: thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thông tin về chuyến bay, lịch trình bay,…) và

Chúng tôi có quyền được sử dụng và cung cấp các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích Hành khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 1. đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé;
 2. kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 3. cung cấp thông tin liên quan đến quy định xuất nhập cảnh theo yêu cầu cảu cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. cung cấp các thông tin liên quan đến hành trình bay hoặc các vấn đề bất khả kháng có thể xảy ra liên quan đến Hành khách, và phục vụ Hành khách theo yêu cầu hoặc vì mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;
 5. cung cấp thông tin khách hàng nhằm mục đích thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các Phòng vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của Nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích cải thiện dịch vụ. Hành khách có thể tra cứu các thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân tại Trang Web của Chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng và không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích khác ngoài các mục đích nếu tại khoản này. Đồng thời, Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi.

6.5 Hỗ trợ đặc biệt

Hành khách có yêu cầu đặc biệt phải đi cùng một (01) Hành khách từ mười lăm (15) tuổi trở lên, trừ trường hợp Hành khách đó có thể tự đi lại mà không cần hỗ trợ khi sử dụng cầu thang lên máy bay. Chúng tôi không thể giám sát Hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên, Chúng tôi có thể hỗ trợ phần nào khi có yêu cầu. Chúng tôi sẽ thu phí cho một số dịch vụ của bên thứ ba cung cấp. Các dịch vụ có thể không được cung cấp trên tất cả đường bay do hạn chế của từng sân bay cụ thể. Hãy liên hệ với Chúng tôi để biết thêm thông tin.

Lưu ý: nếu Hành khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trên các chuyến bay của Chúng tôi, Hành khách phải đặt trước thông qua Phòng vé hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng của Chúng tôi. Trường hợp Hành khách không thông báo cho Chúng tôi về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó có khả năng sẽ không sẵn sàng để phục vụ khi Hành khách đến sân bay và Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

6.6 Xếp chỗ ngồi cho Hành khách tại khu vực thoát hiểm

Hành khách có thể được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm nếu thỏa mãn được các điều kiện sau:

 • Từ mười lăm (15) tuổi (không sử dụng dịch vụ Trẻ em đi một mình) đến sáu mươi (60) tuổi và có điều kiện sức khỏe bình thường;
 • Hành khách hiểu tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc hiểu được những hướng dẫn an toàn của Tiếp viên trên chuyến bay về các phương án xử lý trong trường hợp khẩn cấp;
 • Có khả năng kiểm tra được các điều kiện bên ngoài và thực hiện theo mệnh lệnh của phi hành đoàn;
 • Hành khách không bị hạn chế trong việc di chuyển (ví dụ Hành khách là phụ nữ có thai; Hành khách bị khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời như khiếm thính, khiếm thị, và bị suy giảm khiếm khuyết về trí tuệ).
 • Phải đảm bảo khả năng vận động, sức khỏe, sự khéo léo ở cả hai cánh tay và hai bàn tay.
 • Nhanh nhẹn và có đủ sức khỏe để tiếp cận, mở cửa thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
 • Không đi cùng với Trẻ sơ sinh hay đang sử dụng dây an toàn nối dài.

Hành khách sẽ được Chúng tôi thông tin về các yêu cầu khi được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm. Hành khách không được tự ý đổi chỗ ngồi nếu không có sự đồng ý của Tiếp viên.

6.7 Dịch vụ chỗ ngồi

Hành khách có thể lựa chọn và mua chỗ ngồi ưa thích trên chuyến bay của Chúng tôi tại Trang Web hoặc qua Trung tâm dịch vụ khách hàng, Phòng vé, Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.

Về nguyên tắc chung, Hành khách sẽ được xếp chỗ ngồi trên chuyến bay theo đúng vị trí chỗ ngồi Hành khách đã đặt trước. Tuy nhiên, có những trường hợp, Chúng tôi không đảm bảo cung cấp hoàn toàn chính xác vị trí chỗ ngồi như Hành khách đã đặt trước vì lý do an ninh, an toàn, khai thác, bất khả kháng... Hành khách có thể được yêu cầu thay đổi vị trí chỗ ngồi khác với chỗ ngồi Hành khách đã đặt trước.

Trường hợp Hành khách được yêu cầu thay đổi từ chỗ ngồi thu phí sang chỗ ngồi thông thường hoặc thay đổi chỗ ngồi, Hành khách sẽ được:

 • Hoàn trả lại phần chênh lệch phụ thu dịch vụ chỗ ngồi hoặc
 • Thay đổi sang vị trí chỗ ngồi có giá trị dịch vụ chỗ ngồi tương đương trên chuyến bay (nếu có thể).

Trường hợp Hành khách không đủ điều kiện ngồi tại vị trí cửa thoát hiểm trên tàu bay nhưng vẫn mua dịch vụ chỗ ngồi t