Các vật dụng không được mang theo đối với hành lý xách tay?

Để đảm bảo an ninh trên các chuyến bay, các vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí mà hành khách không được mang theo trong hành lý xách tay khi lên máy bay bao gồm:

 - Tất cả các loại dao, gồm cả các loại dùng để săn bắt và các loại dao khác

 - Gươm và kiếm các loại.

 - Dùi cui, gậy tày hoặc những vật tương tự, kim khâu, diêm, bật lửa, bật lửa ga các loại hay đồ dùng trong thể thao

 - Bất kỳ một dụng cụ hoặc vật dụng mà thông thường không được coi là vật dụng nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành nguy hiểm tuỳ theo mục đích sử dụng như kẹp đá, dao cạo, kéo các loại, búa kìm,….

 - Súng và đạn của những hành khách có giấy phép sử dụng phải được vận chuyển theo hành lý ký gửi, kể cả những quan chức hoặc nhân viên nhà nước được giao những nhiệm vụ quan trọng như áp giải tội phạm, bảo vệ lãnh tụ,... Những người này phải xuất trình súng và đạn trước khi lên máy bay để đảm bảo qui định về an toàn trong vận chuyển hàng không.

Các vật dụng cấm mang theo hành lý xách tay