Hãng hàng không quy định mang tiền lên máy bay:

Dựa trên việc tham khảo những quy định của những hàng hàng không trong nước và quốc tế về việc mang theo hành lí và yếu tố đảm bảo an ninh chuyến bay VietAIR xin cung cấp thông tin cho bạn về việc bạn được mang tối đa bao nhiêu tiền khi đi lên máy bay. Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn tại đây