Thuốc tây có được mang lên máy bay không?

Các hãng hàng  bay hiện nay cho phép hành khách mang thuốc tây lên máy bay nhưng cần phải tuân thủ theo đúng quy định của hãng như sau:

 - Các chuyến bay nội địa: Hành khách không bị giới hạn về số lượng thuốc men có toa và không toa thuốc mang lên chuyến bay nội địa. Tuy nhiên trong trường hợp bạn chuyển tiếp đến một chuyến bay quốc tế hoặc chuyến bay nội địa xuất phát từ một sân bay quốc tế, thì có áp dụng các hạn chế về những thứ nói trên.

 - Các chuyến bay quốc tế: Hành khách được phép mang theo một số lượng lý về các loại thuốc uống có toa hoặc không toa (kể cả các sản phẩm kiêng ăn đặc biệt và sản phẩm trị liệu điển hình như dầu cá) và giới hạn các loại thuốc dạng lỏng , aerosol và dạng gel (keo sệt). Nếu hành khách có nhu cầu mang thuốc tay lên máy bay chặng quốc tế cần lưu ý:

  + Lấy sẵn chứng từ hỗ trợ, như thẻ danh tính y tế (medical ID card) hoặc giấy chứng nhận từ bác sĩ. Trong giấy này phải liệt kê bất cứ các loại thuốc ở dạng lỏng, aerosol hoặc dạng gel có toa hoặc không toa, có dụng cụ hoặc thiết bị y tế có toa. Ví dụ như túi giữ lạnh, túi gel dùng để điều hòa nhiệt độ hoặc có nhu cầu mang kiêm tiêm.

   + Trước khi du lịch, hãy kiểm lại với Cơ quan Quản lý Sản phẩm trị liệu (Therapeutic Goods Administration) để biết các hạn định đối với thuốc men và dụng cụ y tế.

   + Trước khi bạn đến khu vực dò quét an ninh của phi trường, hãy chuẩn bị thuốc men và giấy tờ kèm theo để sẵn sàng cho việc kiểm tra. Đối với thuốc có toa, nhớ kiểm tra họ tên trên nhãn toa trùng hợp với họ tên trên thẻ lên máy bay (boarding pass) của quý vị hoặc họ tên của người đang đi cùng mà quý vị đang chăm sóc.

   + Lưu ý: Bạn chỉ nên mang thuốc tây lên máy bay theo một lượng đủ dùng trong hành trình của mình. Phần thuốc còn lại nên bỏ vào hành lý ký gửi.

(Hình ảnh minh họa)