Dịch vụ cho khách Khiếm thị (Blind- BLND) trợ giúp hành khách: Mất khả năng cảm nhận thị giác một phần, hoặc hoàn toàn. Cần hỗ trợ đặc biệt:

Điều kiện chấp nhận vận chuyển:

  • Khách khiếm thị có thể tự đi lại hoặc cùng với khách từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thị giác để hỗ trợ khách khiếm thị; Mỗi hành khách có thể đi kèm tối đa 02 hành khách khiếm thị.
  • Khách khiếm thị không có người đi cùng:
  • Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé.
  • Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
  • Khách khiếm thị phải có người hỗ trợ tại sân bay khởi hành và sân bay đến
  • Hãng chỉ chấp nhận vận chuyển tối đa số khách khiếm thị trên một chuyến bay không vượt quá số lượng cửa thoát hiểm của tàu bay đó nên bạn vui lòng đăng ký dịch vụ với nhân viên VietAIR để được hỗ trợ, hành khách cần phải có xác nhận tình trạng sức khỏe trước chuyến bay.