VietAIR có triển khai chương trình tích điểm giành cho khách hàng thân thiết:

Bạn hãy đăng ký tài khoản của VietAIR (Xem cách đăng ký tài khoản qua wesite tại đây/ hoặc đăng ký qua moile tại đây), và đăng nhập khi đặt vé tích điểm để tham gia chương trình khách hàng thân thiết -  Tam Vuong Plus. 

- Với số điểm tích lũy bạn sẽ được xếp hạng khách hàng: Thân Thiết, Bạc, Vàng, Bạch Kim và có những quyền lợi tương ứng

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây