VietAIR có hỗ trợ khách hàng giao vé miễn phí tại nhà áp dụng:

- Nội thành Hà Nội có bán kính 15km tính từ văn phòng VietAIR (Với điều kiện hạng vé vé giữ được chỗ, đã giữ chỗ thành công và còn thời hạn thanh toán)

Bạn cũng có thể qua văn phòng VietAIR để thanh toán trực tiếp. Địa chỉ văn phòng VietAIR xem tại đây