Để kiểm tra tình trạng đơn đặt vé qua VietAIR, bạn có thể:

1. Bạn vui lòng nhập Mã dịch vụ và email hoặc số điện thoại đã nhập khi đặt vé, để xem tình trạng hiện tại của đơn hàng tại đây

2. Hoặc liên hệ tổng đài VietAIR 19001796 cung cấp Mã dịch vụ và email hoặc số điện thoại đã nhập khi đặt vé, nhân viên sẽ hỗ trợ trực tiếp.