Trong chương trình Khách hàng thân thiết - Tam Vuong Plus, nếu bạn sử dụng số điện thoại khác đặt vé:

- Sau khi tham gia chương trình Tam Vuong Plus mỗi lần đặt vé máy bay qua VietAIR, bạn cần sử dụng đúng số điện thoại hoặc email đã đăng ký để được tích lũy điểm. Nếu sử dụng số điện thoại hoặc email khác hệ thống sẽ không tích lũy được điểm cho bạn.