Trong chương trình Khách hàng thân thiết - TAMVUONG Plus mỗi lần đặt vé máy bay, bạn cần đăng nhập đúng số điện thoại đã đăng ký chương trình để được tích lũy điểm. Nếu sử dụng số điện thoại khác hệ thống sẽ không tích lũy điểm cho bạn.