Bạn có thể thực hiện theo các cách dưới đây để lấy lại mật khẩu để truy cập vào tài khoản VietAIR

1. Cách 1: Truy cập vào website https://vietair.com.vn/

=> Chọn “Đăng nhập” (Như hình 1)

Hình 1

=> Lấy lại mật khẩu (Như hình 2)

Hình 2

=> Nhập “Số điện thoại” => “Gửi mã (Như hình 3)

Hình 3

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về điện thoại  thông báo mã OTP:

Nhap ma OTP xxxx de doi Mk dang nhap website VietAIR. Ma co hieu luc trong 90s. Vui long KHONG chia se ma nay cho bat ky ai, trong bat ky truong hop nao.

Nhập mã OTP vừa nhận được => “Xác nhận” => Hiện giao diện “Tạo mật khẩu mới” => “Nhập mật khẩu mới “=> “Nhập lại mật khẩu” (Lưu ý mật khẩu có ít nhất 8 ký tự) => “Hoàn tất" (Như hình 4)

Hình 4

Bạn sử dụng mật khẩu mới vừa đổi để đăng nhập vào website

Cách 2: Truy cập vào App VietAIR

=> Chọn “Đăng nhập” (Như hình 1)

Hình 1

Ở màn hình “Đăng nhập tài khoản” chọn “Lấy lại mật khẩu”  (Như hình 2)

Hình 2

- Nhập “Số điện thoại” => “Gửi mã”   (Như hình 3)

Hình 3

 Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về điện thoại  thông báo mã OTP:

Nhap ma OTP xxxx de doi Mk dang nhap website VietAIR. Ma co hieu luc trong 90s. Vui long KHONG chia se ma nay cho bat ky ai, trong bat ky truong hop nao.

- Nhập mã OTP vừa nhận được => “Xác nhận” => Hiện giao diện “Tạo mật khẩu mới” => “Nhập mật khẩu mới “=> “Nhập lại mật khẩu” (Lưu ý mật khẩu có ít nhất 8 ký tự) => “Hoàn tất” (Như hình 4)

Hình 4

Bạn sử dụng mật khẩu mới vừa đổi để đăng nhập vào website

Cách 3:  Gọi tổng đài 19001796 để được hỗ trợ