Nếu bạn thanh toán tiền vé máy bay bằng thẻ thanh toán Quốc Tế (Visa/Master/JCB...), cần lưu ý:

- Tùy từng loại thẻ, bạn cần thanh toán thêm phí tiện ích từ 1,5% - 2% trên tổng số tiền thanh toán (Phí do từng ngân hàng quy định).

Bạn có thể tham khảo thêm các hình thức khác để thanh toán vé máy bay đã đặt qua VietAIR tại đây