Điểm tích lũy trong Tam Vuong Plus được giữ:

- Khi bạn đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết - Tam Vuong Plus, hệ thống sẽ tính từ lần bạn phát sinh sử dụng dịch vụ thành công gần nhất trở về trước 2 năm và tính điểm để xét hạng khách hàng.

- Sau đó cứ mỗi lần sử dụng dịch vụ VietAIR bạn sẽ được tiếp tục tích lũy thêm điểm, số điểm không có hạn sử dụng.