Lưu ý về điểm tích lũy trong chương trình khách hàng thân thiết - TAMVUONG Plus:

- Điểm dùng để nâng hạng khách hàng và không có hạn sử dụng.

- Điểm này sẽ được cộng dồn để xét hạng khách hàng và được hưởng những ưu đãi tương ứng.

Chi tiết điểm tích lũy theo các hạng khách hàng, vui lòng xem thêm tại đây