Khi sử dụng dịch vụ VietAIR bằng hình thức mua online hoặc mua trực tiếp tại văn phòng thành công, khi đăng ký tham gia chương trình TAMVUONG PLUS  sẽ được tích lũy điểm như sau: 

 Tích lũy điểm - Tam Vuong Plus

Lưu ý: Tổng số điểm tích lũy được tính khi giao dịch thành công dựa trên số hành khách/ chặng

Chi tiết cách tích lũy điểm theo các hạng khách hàng, vui lòng xem thêm tại đây