Để đăng ký tài khoản VietAIR qua website, bạn truy cập theo địa chỉ: https://vietair.com.vn/ và thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản:

a. Bước 1: Click chọn “Đăng ký” (Như hình 1)

Hình 1
Hình 1

b. Bước 2: Nhập “Số điện thoại” để đăng ký tài khoản (Như hình 2)

Hình 2

c. Bước 3: Nhập mã OTP (Như hình 3)

- Sau khi nhập số điện thoại, trong 90s hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại để xác nhận đăng ký

Hình 3

- Tin nhắn thông báo mã OTP:

Ma OTP xac nhan VietAIR: xxxx. Ma co hieu luc trong 90s. Vui long KHONG chia se ma nay cho bat ky ai, trong bat ky truong hop nao.

- Chọn “Nhập mã OTP” => “Xác nhận

d. Bước 4: Hoàn tất thông tin: Nhập mã OTP thành công, hiện giao diện để hoàn tất thông tin, chú ý các mục có dấu * là trường bắt buộc => Sau khi điền xong chọn “Đăng ký” (Như hình 4)

Hình 4

e. Bước 5: Đăng ký thành công, góc màn hình hiện thông tin Họ và tên khách hàng (Như hình 5)

Hình 5

2. Đăng nhập:

Khách hàng truy cập vào website => Chọn “Đăng nhập” (Như hình 6)

Hình 6

Hiện giao diện nhập thông tin: “Số điện thoại”; “Mật khẩu” => “Đăng nhập” để sử dụng (Như hình 7)

Hình 7

Khi đặt vé qua VieAIR bạn vui lòng đăng nhập tích lũy điểm, để nhận được ưu đãi từ chương trình khách hàng thân thiết Tam Vuong Plus.