Trẻ em có thể dùng giấy khai sinh bản sao photo để đi máy bay được không?

  • Theo quy định các hãng hàng không yêu cầu giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao trích lục.
  • Giấy khai sinh bản gốc là loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chứng minh thư và được các hãng bay chấp nhận làm thủ tục chuyến bay. Nhưng có rất nhiều trường hợp bố mẹ, người thân đi cùng trẻ quên mang theo giấy khai sinh bản gốc hoặc chỉ có giấy khai sinh bản sao. Đối với trường hợp dùng giấy khai sinh bản sao, có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao trích lục là bản có dấu mục đỏ của nơi cấp cùng với bản chính.
  • Cần lưu ý: Giấy khai sinh bản sao là giấy khai sinh bản sao trích lục, không phải loại giấy photo từ bản gốc sau đó công chứng.