Tôi có thể thay đổi vị trí ghế ngồi sau khi đã hoàn tất việc làm thủ tục trực tuyến không?

Sau khi đã hoàn tất việc làm thủ tục trực tuyến, bạn có thể đổi sang vị trí ghế ngồi khác tại quầy làm thủ tục checkin ở sân bay, với điều kiện vị trí ghế ngồi cần đổi đó chưa có hàng khách sử dụng. Nhân viên tại quầy thủ tục trực tuyến sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn.

Xem thêm:  vé máy bay rẻ trong tháng 6