Tôi có thể làm thủ tục trực tuyến cho hành trình khứ hồi không?

Bạn có thể làm thủ tục checkin trực tuyến từ 24 giờ đến 01 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Nếu:

  - Chiều về trong phạm vi thời gian quy định, bạn có thể checkin luôn cho cả 2 chiều

  - Chiều về ngoài phạm vi thời gian quy định, bạn có thể checkin chiều về sau.