Tôi chưa được xác nhận chỗ trên chuyến bay, tôi có thể làm thủ tục checkin trực tuyến được không?

Việc làm thủ tục checkin trực tuyến chỉ áp dụng cho các hành khách đã có vé điện tử còn hiệu lực, đã xác nhận chỗ trên chuyến bay. Do vậy nếu chưa được xác nhận đặt chỗ thành công, bạn không thể làm thủ tục checkin trực tuyến được.