• Đối với chuyến bay nội địa

Bạn nên có mặt ở sân bay trước 120p so với giờ bay khởi hành dự kiến. Thời gian đóng quầy làm thủ tục (kết húc chấp nhận hành khách): 40 phút trước giờ khởi hành dự kiến.

  • Đối với chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt  Nam

Bạn nên có mặt ở sân bay trước 180p so với giờ bay khởi hành dự kiến. Thời gian đóng quầy làm thủ tục (kết thúc chấp nhận hành khách): 50 phút trước giờ khởi hành dự kiến.