Đoàn khách của tôi gồm 10 người, tôi có thể làm thủ tục checkin trực tuyến được không?

- Nếu đoàn của bạn gồm hoặc trên 10 người, có cùng 1 mã đặt chỗ: Bạn sẽ không thể làm thủ tục checkin trực tuyến. Bạn cần làm thủ tục ở quầy checkin của Hãng tại sân bay.

- Nếu đoàn của bạn gồm hoặc trên 10 người, không có cùng mã đặt chỗ: Bạn có thể làm thủ tục checkin trực tuyến cho từng hành khách trong đoàn cho tới khi hoàn thành. Tuy nhiên bạn lưu ý 1 số hãng sẽ sắp xếp chỗ ngồi tự động hoặc chỗ ngồi bạn mong muốn có hành khách khác đã checkin, dẫn đến cả đoàn không ngồi gần nhau. Nếu muốn đoàn ngồi gần nhau bạn có thể làm thủ tục ở quầy của Hãng tại sân bay, nhân viên sẽ sắp xếp phù hợp và thông báo cho bạn. 

Xem thêm: vé máy bay đi Tuy Hòa