Thời gian sớm nhất và muộn nhất để hành khách có thể in Thẻ lên máy bay trực tuyến:

Tương tự như thời gian làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, hành khách có thể in Thẻ lên máy bay trực tuyến trong khoảng thời gian từ 24 giờ đến 02 giờ trước giờ khởi hành theo lịch của chuyến bay.