Hãng hàng không có quy định về cách tính tuổi của trẻ em khi đi máy bay:

Theo quy định của các hãng hàng không: Trẻ em là từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi (Chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12 so với ngày khởi hành của từng chặng bay), căn cứ theo giấy khai sinh.