Hành khách chưa đủ 14 tuổi không có hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

1. Hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ;

2. Giấy khai sinh: Bản gốc hoặc bản sao trích lục (Không sử dụng được bản photo hoặc công chứng)

3. Giấy chứng sinh (Đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);

4. Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (Có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận).