Tôi có yêu cầu đăng ký về dịch vụ xe lăn, vậy tôi có thể làm thủ tục checkin trực tuyến trước được không?

- Các Hãng hàng không có quy định thủ tục checkin trực tuyến, không áp dụng đối với hành khách có yêu cầu về tất cả các dịch vụ đặc biệt (Trừ hành khách yêu cầu về dịch vụ suất ăn đặc biệt).

- Do đó, bạn đã đăng ký dịch vụ xe lăn vui lòng làm thủ tục checkin tại sân bay.