Để đảm bảo không bị lỡ chuyến bay, bạn cần lưu ý về thời gian có mặt ở sân bay như sau:

1. Đối với chuyến bay Nội địa:

  • Bạn nên có mặt ở sân bay trước 120p so với giờ bay khởi hành dự kiến. Thời gian đóng quầy làm thủ tục (kết húc chấp nhận hành khách): 40 phút trước giờ khởi hành dự kiến.

2. Đối với chuyến bay Quốc tế xuất phát từ Việt Nam

  • Bạn nên có mặt ở sân bay trước 180p so với giờ bay khởi hành dự kiến. Thời gian đóng quầy làm thủ tục (kết thúc chấp nhận hành khách): 50 phút trước giờ khởi hành dự kiến.