Cách xử lý nếu bạn bị chậm tại khu làm thủ tục checkin hoặc khu soi chiếu an ninh ở sân bay:

- Đầu sân bay mà các hãng Nội địa khai thác, đều có những quầy thủ tục ưu tiên cho khách đang bị muộn giờ làm thủ tục, hoặc giờ lên tàu bay.

- Khi bạn ở trong tình trạng nói trên, bạn hãy thông báo ngay cho nhân viên của hãng và họ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn.

- Bạn hãy luôn chú ý đến sân bay đúng giờ và theo dõi những thông báo của hãng về: Giờ khởi hành, giờ đóng quầy,.. khi bạn đang xếp hàng làm thủ tục để tránh bị lỡ giờ lên tàu bay.