Chủ Nhật, 10/01/2021

VIETJET AIR TẠM DỪNG CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH ĐÊN ẤN ĐỘ, ĐÀI LOAN, ĐÔNG NAM Á VÀ NGƯỢC LẠI

Căn cứ vào những diễn biến mới nhất trong việc phòng, chống và nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) trong cộng đồng, Hãng Hàng không Vietjet quyết định tạm dừng khai thác một số chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi Ấn Độ, Đài Loan, Đông Nam Á và ngược lại trong đợt dịch này. 

Xem thêm: 

1. Thời gian:

Giai đoạn 18/03/2020 – 15/04/2020

2. Lịch bay hủy chuyến/ tạm dừng chi tiết:

a. Giai đoạn 19/03 – 28/03/2020

CHẶNG

SHCB

GIỜ KHỞI HÀNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

TÀU BAY

CHẶNG

SHCB

GIỜ KHỞI HÀNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

TÀU BAY

TẠM DỪNG KHAI THÁC

SGN-BKK

VJ801

8:35

10:05

DAILY

A321

BKK-SGN

VJ802

11:30

13:00

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 19/03 - 28/03/2020

HAN-BKK

VJ901

11:10

13:00

DAILY

A321

BKK-HAN

VJ902

14:00

15:50

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 20/03 - 28/03/2020

SGN-CNX

VJ891

11:25

13:30

HỦY T3, T5, T6, CN

A320

CNX-SGN

VJ892

14:30

16:35

HỦY T3, T5, T6, CN

A320

GIAI ĐOẠN 19/03 - 28/03/2020

SGN-HKT

VJ809

9:00

10:55

DAILY

A320

HKT-SGN

VJ808

11:55

14:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 18/03 - 28/03/2020

SGN-TNN

VJ858

8:45

13:00

DAILY

A321

TNN-SGN

VJ859

14:00

16:15

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 22/03 - 28/03/2020

SGN-KHH

VJ886

7:30

11:40

DAILY

A321

KHH-SGN

VJ885

12:40

14:50

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 24/03 - 28/03/2020

SGN-RMQ

VJ852

10:25

14:45

DAILY

A321

RMQ-SGN

VJ853

15:45

18:15

DAILY

A321

TẠM DỪNG 28/03/2020

HAN-KHH

VJ946

14:35

18:00

DAILY

A320

KHH-HAN

VJ947

19:00

20:35

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 25/03 - 28/03/2020

HAN-RMQ

VJ948

12:45

16:15

DAILY

A320

RMQ-HAN

VJ949

17:15

19:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 22/03 - 28/03/2020

HAN-SIN

VJ915

9:35

13:55

DAILY

A321

SIN-HAN

VJ916

14:55

17:25

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 18/03 - 28/03/2020

SGN-SIN

VJ813

7:10

10:15

DAILY

A321

SIN-SGN

VJ814

17:55

19:00

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 20/03 - 28/03/2020

DAD-SIN

VJ973

13:15

16:55

DAILY

A321

SIN-DAD

VJ970

11:15

12:55

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 20/03 - 28/03/2020

SGN-KUL

VJ825

9:30

12:25

DAILY

A320

KUL-SGN

VJ826

13:10

14:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 20/03 - 28/03/2020

HAN-DPS

VJ997

10:00

16:25

DAILY

A321

DPS-HAN

VJ998

17:30

21:55

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 18/03 - 28/03/2020

SGN-DPS

VJ893

8:05

13:05

DAILY

A321

DPS-SGN

VJ894

14:05

17:05

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 18/03 - 28/03/2020

HAN-REP

VJ913

16:30

18:15

DAILY

A320

REP-HAN

VJ914

19:15

21:00

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 19/03 - 28/03/2020

HAN-RGN

VJ917

16:30

17:55

DAILY

A320

RGN-HAN

VJ918

18:50

21:15

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 19/03 - 28/03/2020

SGN-DEL

VJ895

19:30

22:50

HỦY T6

A320

DEL-SGN

VJ896

23:50

6:10

HỦY T6

A320

TẠM DỪNG 20/03/2020

HAN-DEL

VJ971

18:00

20:50

HỦY T3

A320

DEL-HAN

VJ972

22:50

4:45

HỦY T3

A320

TẠM DỪNG 24/03/2020

(Giờ địa phương)

b. Giai đoạn 29/03 – 15/04/2020

CHẶNG

SHCB

GIỜ KHỞI HÀNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

TÀU BAY

CHẶNG

SHCB

GIỜ KHỞI HÀNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

TÀU BAY

TẠM DỪNG KHAI THÁC

SGN-BKK

VJ801

8:35

10:05

DAILY

A321

BKK-SGN

VJ802

11:30

13:00

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

VJ803

11:15

12:45

DAILY

A321

VJ804

13:50

15:20

DAILY

A321

VJ805

17:15

18:45

DAILY

A321

VJ806

19:55

21:25

DAILY

A321

HAN-BKK

VJ901

11:10

13:00

DAILY

A321

BKK-HAN

VJ902

14:00

15:50

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HPH-BKK

VJ905

12:15

14:10

HỦY T4, T6, CN

A320

BKK-HPH

VJ906

15:20

17:15

HỦY T4, T6, CN

A320

TỪ 29/03/2020 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO TIẾP THEO

SGN-CNX

VJ891

11:25

13:30

HỦY T3, T5, T6, CN

A320

CNX-SGN

VJ892

14:30

16:35

HỦY T3, T5, T6, CN

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-HKT

VJ809

9:00

10:55

DAILY

A320

HKT-SGN

VJ808

11:55

14:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-TPE

VJ844

8:40

13:10

DAILY

A320

TPE-SGN

VJ845

14:10

16:35

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

VJ842

13:30

18:00

DAILY

A321

VJ843

19:00

21:25

DAILY

A321

SGN-TNN

VJ858

8:45

13:00

DAILY

A321

TNN-SGN

VJ859

14:00

16:15

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-KHH

VJ886

7:30

11:40

DAILY

A321

KHH-SGN

VJ885

12:40

14:50

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

VJ890

10:45

14:55

DAILY

A320

VJ889

15:55

18:05

DAILY

A320

SGN-RMQ

VJ850

7:00

11:20

DAILY

A320

RMQ-SGN

VJ851

12:20

14:50

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

VJ852

10:25

14:45

DAILY

A321

VJ853

15:45

18:15

DAILY

A321

HAN-TPE

VJ940

7:15

11:10

DAILY

A320

TPE-HAN

VJ941

12:00

14:10

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-KHH

VJ946

14:35

18:00

DAILY

A320

KHH-HAN

VJ947

19:00

20:35

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-RMQ

VJ948

12:45

16:15

DAILY

A320

RMQ-HAN

VJ949

17:15

19:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

DAD-TPE

VJ908

9:00

12:45

HỦY T2, T3, T4, T5, T7, CN

A321

TPE-DAD

VJ909

13:55

15:40

HỦY T2, T3, T4, T5, T7, CN

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-SIN

VJ915

9:35

13:55

DAILY

A321

SIN-HAN

VJ916

14:55

17:25

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-SIN

VJ811

9:00

12:05

DAILY

A321

SIN-SGN

VJ812

13:05

14:10

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

VJ813

7:10

10:15

DAILY

A321

VJ814

17:55

19:00

DAILY

A321

DAD-SIN

VJ973

13:15

16:55

DAILY

A321

SIN-DAD

VJ970

11:15

12:55

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-KUL

VJ825

9:30

12:25

DAILY

A320

KUL-SGN

VJ826

13:10

14:05

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-DPS

VJ997

10:00

16:25

DAILY

A321

DPS-HAN

VJ998

17:30

21:55

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-DPS

VJ893

8:05

13:05

DAILY

A321

DPS-SGN

VJ894

14:05

17:05

DAILY

A321

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-REP

VJ913

16:30

18:15

DAILY

A320

REP-HAN

VJ914

19:15

21:00

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-RGN

VJ917

16:30

17:55

DAILY

A320

RGN-HAN

VJ918

18:50

21:15

DAILY

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

SGN-DEL

VJ895

19:30

22:50

HỦY T3, T4, T5, T7, CN

A320

DEL-SGN

VJ896

23:50

6:10

HỦY T3, T4, T5, T7, CN

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

HAN-DEL

VJ971

18:00

20:50

HỦY T2, T3, T4, T5, T6, T7

A320

DEL-HAN

VJ972

22:50

4:45

HỦY T2, T3, T4, T5, T6, T7

A320

GIAI ĐOẠN 29/03 - 15/04/2020

(Giờ địa phương)

3. VietAIR - Đại lý cấp 1 hỗ trợ nhanh chóng hoàn, hủy vé máy bay Vietjet

VietAIR là đại lý cấp 1 của hãng hàng không Vietjet. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xử lý các vé hoàn, hủy một cách nhanh chóng nhất. 

Nếu bạn không thạo thủ tục hủy vé Vietjet, vui lòng gọi tới tổng đài 24/7 của VietAIR - 1900.1796 để được hỗ trợ trực tiếp.

Xin quý khách để lại yêu cầu tư vấn tại đây

Để được tư vấn ngay, xin vui lòng liên hệ VietAIR qua: Hotline: 1900 1796 (Hỗ trợ 24/7) Email: gopy@vietair.com.vn Fanpage: fb.com/vemaybayvietair.com.vn
Từ khóa :
1Trên website, nhanh nhất - tiện nhất
3Gọi điện thoại cho chúng tôi
Hà Nội:
(024) 3782 4888 - 0974 566 559 Thứ 2 - Chủ nhật: 07h00 – 21h30
Sài Gòn:
(028) 3622 9989 - 0974 566 558 Thứ 2 - Thứ 7: 07h00 – 17h30
4Văn phòng VietAIR tại Hà Nội và TP.HCM P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội Block A, Lầu 2, Phòng A2.12, CC Sky Center, 5B Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM Số 12, Đường Trung Yên 6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5Đặt vé qua mạng xã hội
Gọi điện Liên hệ qua messenger