Trong hành trình bay, giai đoạn cất cánh và hạ cánh thường gặp nhiều khó khăn nhất.

Trong khoảng thời gian này, phi công cần duy trì liên lạc với trung tâm điều khiển chuyến bay trên mặt đất để đảm bảo không có vật cản hoặc va chạm vào máy bay khác. Tất cả những hoạt động này được thực hiện bằng hệ thống định vị của máy bay.

Do đó, nếu hành khách trong máy bay sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử có thể gây nhiễu tín hiệu của phi công và có nguy cơ phát sinh một số tình huống khẩn cấp.