Hành khách dưới 12 tuổi quốc tịch Việt Nam, bay trên các chuyến bay nội địa có thể sử dụng 1 trong các loại giấy tờ tùy thân sau:

1. Hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ;

2. Giấy khai sinh;

3. Giấy chứng sinh (Đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);

4. Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (Có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận).